42 mln zł dla Olsztyna

Anna Dulak

eco samorząd | 04.05.2018 09:06

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojony projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity i Gietrzwałd.

Umowę w tej sprawie podpisali Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn Sp. z o.o. Wiesław Pancer.

 

© NFOŚiGWDzięki wspomnianej inwestycji 2500 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej. Zaplanowano m.in. realizację następujących przedsięwzięć: budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km), przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km), budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km), przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km), wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku, w gminie Gietrzwałd, budowa punktu zrzutu nieczystości na Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie oraz działania informacyjno-promocyjne związane z projektem. Wszystkie wymienione działania będą realizowane w ramach 14 kontraktów (budowlanych, dostawczych i usługowych). Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.

Całkowity koszt projektu to 80 065 839 zł, natomiast przekazane przez NFOŚiGW dofinansowanie wyniesie 41 497 538 zł. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Oprócz środków unijnych, plan finansowy przedsięwzięcia przewiduje zaangażowanie środków własnych beneficjenta.
 

 


(mp)