Bank Światowy w walce ze smogiem

Anna Dulak

eco info | 15.07.2017 15:32

Eksperci Banku Światowego odwiedzili siedzibę WFOŚiGW w Katowicach, aby poznać sposoby walki z zanieczyszczonym powietrzem na terenie województwa śląskiego. Pozyskanie informacji oraz wymiana wzajemnych doświadczeń pozwolą na wypracowanie mechanizmów pomocy dla samorządów i przedstawienie konkretnych propozycji w przyszłości.

Oprócz ekspertów z Banku Światowego i WFOŚiGW w wizytach zapoznawczych uczestniczyli przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, Katowic, Częstochowy i Rybnika. Po rozmowach wszystkie strony będą mieć czas na analizy i przemyślenia oraz udzielenie odpowiedzi na te pytania, które nasuną się jeszcze w trakcie procesu. Efektem końcowym ma być diagnoza w postaci raportu wydanego przez organizację Banku Światowego. Ma on się ukazać we wrześniu i zawierać wskazówki dotyczące tego, jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności, a także odpowiedzieć na pytanie, czy w realizację projektu należy włączyć Komisję Europejską.


Wizyta ekspertów Banku Światowego miała nieco odmienny charakter od tych, w jakich zazwyczaj uczestniczy Fundusz. Najczęściej bowiem przedstawiciele międzynarodowych instytucji wskazują kierunki pożądanych działań, udzielają porad w zakresie wdrażania rozwiązań wolnorynkowych i demokratycznych. Jak podkreślił Anand Subbiah, przewodniczący delegacji Banku Światowego, tym razem celem spotkania było przede wszystkim uzyskanie informacji i nauczenie się, jak w skuteczny oraz efektywny sposób wdrażać programy walki z niską emisją. Dotychczasowe dokonania Funduszu i metody radzenia sobie ze smogiem na terenie województwa śląskiego zaprezentowali eksperci WFOŚiGW na czele z prezesem Andrzejem Pilotem i jego zastępcą Rafałem Adamusem.


- Nasi eksperci przedstawili dotychczasowe dokonania i metody walki ze smogiem na terenie województwa. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły programy Funduszu skierowane do indywidualnych odbiorców realizowane wraz z gminami i te, które są autorskim naszym pomysłem, czyli SMOG STOP - podkreślił Andrzej Pilot, prezes Funduszu. - W ramach pierwszej edycji programu SMOG STOP zlikwidowanych zostało 750 dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w drugiej edycji na podobną kwotę ponad 4 milionów złotych dotacji złożono już ponad 4200 wniosków. Efekty akcji edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego przynoszą konkretne dla czystego powietrza efekty. Niemniej, by przymierzyć się do definitywnego rozwiązania problemu przestarzałych i emitujących nadmiar zanieczyszczeń pieców opalanych węglem, konieczne są rozwiązania systemowe, obejmujące cały kraj i angażujące środki budżetowe, a jeśli będą takie możliwości, to także pieniądze Banku Światowego. Dlatego takie spotkania warte są zaangażowania i ścisłego współdziałania z takimi instytucjami – dodał.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach