Ciepło odpadowe sposobem na smog

Anna Dulak

eco samorząd | 13.02.2018 16:10

- Szczególnie w sezonie zimowym, gdy niska emisja zanieczyszczeń pogarsza w istotny sposób jakość powietrza, wszyscy zmagamy się ze smogiem. To problem ogólnopolski, lecz w Miasteczku Śląskim podejmujemy teraz program, który przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców. Wraz z firmą Veolia Południe Sp. z o.o.  stawiamy na ciepło systemowe. Naszym celem jest doprowadzenie do znaczącego obniżenia stężenia w powietrzu pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5, co oznacza ich wielkość w mikrometrach, a im jest ona mniejsza, tym zanieczyszczenia są bardziej szkodliwe – informuje Krzysztof Nowak, burmistrz Miasteczka Śląskiego. - Sieć cieplna to bardzo ekologiczne rozwiązanie, a paradoksalnie huta cynku daje nam możliwość wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w procesach technologicznych huty, które obecnie jest emitowane do atmosfery.

 

Innowacyjny sposób na smog
W Miasteczku Śląskim planuje się realizację projektu zakładającego praktyczne zastosowanie dla celów grzewczych ciepła emitowanego dotychczas do atmosfery. Obejmuje on rozbudowę infrastruktury sieciowej w Systemie Ciepłowniczym Miasteczko Śląskie eksploatowanej przez Veolię Południe oraz budowę przyłączy pozwalających na włączenie do sieci 415 budynków zaspokajających obecnie potrzeby cieplne w ramach indywidualnych źródeł węglowych. Integralną częścią inwestycji związanej z budową przyłącza będzie instalacja w obiekcie indywidualnego węzła cieplnego.

 

© mp


- Łączna długość sieci powstałej w wyniku realizacji projektu wyniesie 23 km, czyli tyle, ile wynosi odległość z Miasteczka Śląskiego do Bytomia. Przyłączone zostaną obiekty o łącznej zamówionej mocy cieplnej wynoszącej 4,5 MW. Miejski system ciepłowniczy w Miasteczku Śląskim, w ramach którego będzie realizowane przedsięwzięcie, spełnia wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, czyli do produkcji ciepła zasilającego ten system wykorzystuje się w co najmniej 50 proc. ciepło odpadowe – tłumaczy Zenon Chyra, prezes zarządu Veolii Południe .


Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie, w różnych punktach istniejącego systemu ciepłowniczego zarządzanego przez Veolię Południe. Bezpośrednimi beneficjentami powstałej infrastruktury zostaną nowi odbiorcy, a więc mieszkańcy, których domy podłączane będą do sieci.


Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i jego eksploatację jest Veolia Południe. Przewidywana wysokość nakładów inwestycyjnych to ponad 21 mln zł netto. Najwięcej kosztować będą roboty budowlano-montażowe, które stanowią 97% nakładów. Dofinansowanie ze środków na ochronę środowiska wyniesie około 16 mln zł, co stanowi ponad 75% nakładów.


- Wybudowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej to duże wyzwanie inwestycyjne, ale warte podjęcia w sytuacji, kiedy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ten sposób efektywnie zadbamy o zdrowie i komfort mieszkańców – podsumowuje burmistrz Krzysztof Nowak.


Eksperci podkreślają nie tylko zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne walory tej inwestycji. Nie bez znaczenia jest również wygoda mieszkańców. Ogrzewanie ciepłem odpadowym oznacza bowiem brak konieczności dostarczania paliwa, odbioru popiołu, troski o przeglądy kominiarskie czy serwisowanie pieca węglowego.

 

© airborne77

Harmonogram realizacji
Projekt podzielony został na trzy etapy:
- Etap 1 - Podłączenie 59 obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym z rejonu Starego Miasta i Osiedla Część I,
- Etap 2 - Podłączenie 86 obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym z rejonu Starego Miasta i Osiedla Część II,
- Etap 3 - Podłączenie 270 obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym z rejonu Źyglin i Źyglinek.

(dj)