Smród z oczyszczalni? Już nie!

eco dom | 29.09.2015 19:04

W Polsce działa już ponad 1000 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejnych tysiąc trzysta czeka na realizację, zagwarantowaną podpisanymi już umowami. W 2014 roku dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się także podłączyć do sieci kanalizacyjnej aż 8,5 tysiąca gospodarstw domowych.
 
Do końca 2015 roku, jak wynika z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2010-2015 ma powstać 120 nowych miejskich oczyszczalni i ponad 15 tys. km sieci kanalizacyjnej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2013 roku z sieci kanalizacyjnych korzystało 65% mieszkańców Polski. Dofinansowania do gospodarki wodnej pokazują, że rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja nowoczesnych oczyszczalni to ważny punkt krajowej polityki środowiskowej. NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w latach 2015-2020 planuje wydać na ten cel aż 1,7 miliarda złotych.
 
Oczyszczalnie przyjazne dla otoczenia
 
Nowoczesne oczyszczalnie ścieków właściwie nie są uciążliwe dla miasta i jego mieszkańców. Charakteryzują się znacnie większą wydajnością, nie generują hałasu oraz praktycznie nie emitują do środowiska szkodliwych substancji. Te są bowiem neutralizowane i unieszkodliwiane za pomocą specjalnych maszyn i systemów. Obiekty mogące być potencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związkami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane i unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach. Nad wszystkim czuwają nowoczesne systemy informatyczne. W wyniku oczyszczania ścieków produkowany jest biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej oraz prądu m.in. w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, która produkuje ok. 20 tys. m3 biogazu na dobę.  
 
Poważny problem rozwiązany
 
We wrześniu w Konstancinie-Jeziornie otwarto jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce. Inwestycja, której podjęło się przedsiębiorstwo Saur Polska na podstawie umowy zawartej z samorządem pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym miasto borykało się od wielu lat. Teraz, po gruntownej modernizacji starego obiektu gmina zyskała oczyszczalnię, która całkowicie spełnia zarówno krajowe jak i europejskie normy środowiskowe, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne.
 
Sąsiedztwo oczyszczalni nie powoduje żadnych uciążliwości dla mieszkańców. W koncepcji przedsięwzięcia wzięto bowiem szczególnie pod uwagę charakter uzdrowiskowy gminy. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
 
-Przy modernizacji oczyszczalni w Konstancinie zastosowaliśmy najlepsze standardy, nowoczesne procesy i zaawansowane rozwiązania techniczne. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Widzimy bardzo duży potencjał w polskim rynku, dlatego chcielibyśmy realizować kolejne inwestycje i wdrażać nowe projekty oparte na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym – mówi Jerôme Le Conte, Prezes Grupy SAUR.
 
Nowoczesne systemy 
 
Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne powinny być z jednej strony funkcjonalne, czyli wytrzymałe, całkowicie szczelne, z drugiej wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. -Trzymamy się tej idei i obecnie w  systemy rurociągowe dla wodociągów i kanalizacji Saint-Gobain PAM wyposażonych jest 80 światowych stolic oraz ponad 1000 miast. Aktualnie w Polsce takie systemy posiadają między innymi Warszawa, Wrocław i Kraków. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia, w szczególności w kwestii sieci kanalizacji – mówi Andrzej Kruszyński, Dyrektor Generalny Saint-Gobain PAM.
 
Konin jako wzór do naśladowania
 
Za ponad 30,5 mln zł, przy wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zrealizowano w Koninie szereg inwestycji, których celem było osiągnięcie przez miasto do końca 2015 roku Europejskiego Standardu Gospodarki Ściekami. W wyniku projektu „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina”, w mieście powstało ponad 5 km nowoczesnej sieci kanalizacyjnej oraz zlikwidowano kilkaset przydomowych szamb. Ponadto do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 110 osób, a ponad 750 mieszkańców Konina zyskało do niej dostęp. Wcześniej zmuszeni byli do korzystania z uciążliwych dla otoczenia i środowiska przydomowych szamb. 
 
Przebudowa sieci w Sosnowcu
 
Innym przykładem miasta inwestującego w rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej jest Sosnowiec. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyda 170 mln zł na przebudowę ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2017 roku. Miasto w ramach porządkowania gospodarki ściekowej przy wsparciu środków Unii Europejskiej zbudowało już w poprzednich latach liczący ponad 15 km kolektor ściekowy i częściowo zmodernizował miejską oczyszczalnię. 
 
Gospodarka wodna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych. 
 
Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.
 
ada