Dobre praktyki w DB Cargo Polska

Anna Dulak

eco firma | 05.06.2017 07:03

Działania firmy DB Cargo Polska z zakresu środowiska pracy i ekologii po raz drugi zostały docenione w jubileuszowym raporcie opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki” wydawany jest cyklicznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd działań firm w zakresie odpowiedzialności społecznej. Tegoroczna, 15 edycja zawiera opisy praktyk 180 firm i działań realizowanych lub kontynuowanych w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą. Rekordowa jest liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 działań, stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. Wyszczególnione działania zostały podzielone według siedmiu obszarów - ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Już po raz drugi w Raporcie zostały docenione działania firmy DB Cargo Polska w zakresie środowiska pracy i ekologii. - Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu wynika wprost z naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie jest ono wdrażane, czego dowodem jest stały przyrost realizowanych inicjatyw. Cieszy nas fakt, że po raz kolejny nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - mówi Katarzyna Marciniak, Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska. - Chcemy patrzeć na nasz biznes nie tylko przez pryzmat twardych danych  finansowo- rozwojowych, ale również w kategoriach wartości, które istotne są dla nas i dla naszego otoczenia - dodaje.


„Kolej na pomaganie”
Program wolontariatu pracowniczego „Kolej na pomaganie” w DB Cargo powstał po to, by wspierać i aktywizować działania o charakterze społecznym i wolontariackim wśród pracowników. W 2016 r. firma po raz trzeci zorganizowała konkurs na Dobre Pomysły Wolontariackie, w ramach którego wyłonionych zostało 11 inicjatyw. Każda z nich uzyskała wsparcie finansowe pracodawcy na jej realizację (zakup materiałów, sprzętu, narzędzi itp.). Kryteria oceny to m.in. zgodność ze wskazanymi celami (działania na rzecz dzieci, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia) oraz liczba zadeklarowanych wolontariuszy – pracowników.

Dni Zdrowia i Bezpieczeństwa
Dni zdrowia i bezpieczeństwa to cykl wydarzeń dla klientów i pracowników firmy. Przedsięwzięcie ma promować zdrowy styl życia oraz podnoszenie bezpieczeństwa i dbałości o zasoby naturalne, które wpisane są w strategię DB Cargo Polska. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa zorganizowano Dzień Zdrowia Bezpieczeństwa − wydarzenie dla klientów, pracowników i służb cywilnych, któremu towarzyszyły prelekcje, szkolenia i pokazy symulujące niebezpieczne zdarzenia. W 2016 r. działania były realizowane przez cały październik pod hasłem „Już nie dzień, a cały miesiąc”. Pracownicy mieli do dyspozycji zdrowe produkty podnoszące odporność (cytryny i herbaty ziołowe). Dodatkowo mogli korzystać z darmowych warsztatów kulinarnych z udziałem dietetyka.

Ekoludek Leon
DB Cargo Polska realizuje akcję edukacji ekologicznej „Ekoludek Leon radzi”. Jej celem jest promowanie ekologicznych postaw wśród pracowników poprzez wskazywanie i stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku, np. gaś światło, oszczędzaj wodę, zamykaj okna, gdy korzystasz z ogrzewania lub klimatyzacji. W ramach akcji przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu gospodarowania odpadami, włączono ekoinicjatywy do konkursu wolontariatu, utworzono stałą rubrykę w wewnętrznym dwumiesięczniku „Dobre rady Ekoludka Leona”, które to rady nadsyłali pracownicy, przeprowadzono minikampanie „Zgaś światło”, „Wyłącz urządzenie” i „Oszczędzaj wodę”, których częścią były nalepki i wobblery we wszystkich lokalizacjach i na elektronarzędziach, przyznano nagrodę za innowacje ekologiczne w ramach konkursu „DB Awards for Excellence”, wysyłano cykliczne e-maile przypominające o ekonawykach, zachęcano też do udziału w Godzinie dla Ziemi. W Dniu bez Samochodu ogłoszono konkurs dla pracowników, którzy wybrali inny środek transportu, niż własny samochód. Ci, którzy potwierdzili taki wybór, nadsyłając skany biletów komunikacji, zdjęcia z podróży do pracy bądź skany z aplikacji rejestrujących aktywność fizyczną, zostali nagrodzeni upominkami firmowymi.

Termomodernizacja hali produkcyjnej
W 2016 roku firma DB Cargo Polska przeprowadziła termomodernizację hali produkcyjnej w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy warunków pracy. Inwestycja polegała między innymi na demontażu i wykonaniu dociepleń ścian, wymianie okien i przeszkleń. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania hali, co wpływa na redukcję emisji CO2. Uzyskano także wzrost temperatury na hali o średnio 6 stopni w miesiącach zimowych.

- Miniony rok, prócz działań, które już na stałe wpisały się w nasz kalendarz korporacyjny,  jak: wolontariat pracowniczy, edukacja proekologiczna, dni zdrowia i bezpieczeństwa, to także inwestycje, modernizacje, nowe rozwiązania i konkursy. Wszystkie inicjatywy  zmierzają w kierunku podnoszenia szeroko pojętego kapitału społecznego i wartości, jaką wnosimy, budując relacje z naszymi interesariuszami – mówi Edyta Bracik z Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska.