Dotacja na żubry

Anna Dulak

eco info | 06.11.2017 08:55

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował działanie mające na celu ochronę stada żubrów w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie.


Wysokość dotacji wyniosła ponad 37 tysięcy zł. Zadanie objęte wsparciem finansowym ma na celu zachowanie stada żubrów (bison bonasus) linii genetycznej pszczyńskiej w pszczyńskim ośrodku hodowlanym, istniejącym od 2008 roku. Na blisko 10 hektarach powierzchni można zobaczyć nie tylko żubry, ale też muflony, jelenie, daniele i sarny.

 

© Grzegorz Lenkiewicz


Jak podaje Fundusz, w ramach dofinansowania hodowli żubrów planuje się zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zakup karmy (siano, marchew, pasza, kukurydza, zboże, otręby pszenne) jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stada żubrów. Zapewnienie opieki weterynaryjnej ma na celu utrzymanie kondycji stada żubrów na wysokim poziomie oraz przeciwdziałanie chorobom, które mogą spowodować zmniejszenie liczebności żubrów linii pszczyńskiej.


Gatunek na wymarciu
Żubry to największy dziko żyjący ssak w Europie. Jego waga waha się od 320 do nawet 920 kg, w zależności od płci i wieku. Imponujące gabaryty nie przeszkadzają żubrom w rozwinięciu prędkości do 40 km/h podczas biegu.

Niestety, zwierzęta te są zagrożone wyginięciem. Częściowa ochrona gatunku rozpoczęła się już w XVI wieku. W 1966 roku żubra wpisano na listę gatunków zagrożonych wyginięciem w tzw. „Czerwonej Księdze”, wydawanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Na całym świecie żubr jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Obecnie w całej Europie żubrów jest ok. 4,5 tysiąca. Aby gatunek przestał być zagrożony, liczba osobników powinna wynosić ok. 10 tysięcy. Wzrost liczby populacji to głównie efekt pracy osób zajmujących się żubrami na co dzień - zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak też żyjących na wolności.