ECO dla kryminalistyki

eco firma | 16.02.2016 13:45

Nowoczesna pracownia badań kryminalistycznych, przeznaczona dla studentów i doktorantów realizujących projekty z dziedziny nauk sądowych oraz bezpieczeństwa powstanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podpisano właśnie umowę finansowania tego unikalnego przedsięwzięcia między opolskim koncernem ciepłowniczym a uczelnią.
 
Nowoczesne laboratorium detektywistyczne, dzięki wparciu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. wyposażone zostanie m.in. w kolumnę reprodukcyjną umożliwiającą precyzyjną fotografię materiału dowodowego oraz specjalne urządzenie emitujące promieniowanie ultrafioletowe, dzięki któremu można wykryć ślady niewidoczne dla oka w warunkach naturalnych. Sprawność obydwu akcesoriów współczesnej kryminalistyki często decyduje o powodzeniu śledztwa. 
 
© Hoda Bogdan
 
- Nasze motto to “Wiedza. Praktyka i Ambicja” - mówi Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. UO Piotr Stec. Wiedzy i ambicji nam nie brakuje, teraz - dzięki działaniom podejmowanym wspólnie z ECO, możemy rozbudować bazę naukowo-dydaktyczną o praktykę, dysponując najnowocześniejszym sprzętem służącym poszerzaniu horyzontów edukacji. Przedstawiciele uczelni podkreślają, że pomoc koncernu ciepłowniczego znacznie wzbogaca jej ofertę, czyniąc Uniwersytet Opolski konkurencyjnym w stosunku do placówek akademickich Katowic i Wrocławia. Uczelnia planuje wykorzystać pracownię również w szerszych, pozaakademickich projektach edukacyjnych, chcą zapraszać na specjalne zajęcia z tajemnic kryminalistyki również mieszkańców Opola. - Bardzo nas to cieszy - komentuje inicjatywę uczelni prezes ECO S.A Wiesław Chmielowicz. Nasza strategia aktywności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmuje bliską współpracę z instytucjami, do których dostarczamy ciepło systemowe, a budynki Uniwersytetu Opolskiego ogrzewamy od lat. Często zatem poszukujemy wspólnych projektów starając się, aby program współpracy dawał więcej niż ciepło. 
 
Dowodów na wspieranie inicjatyw edukacyjnych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny nie trzeba szukać przy pomocy detektywów. Spółka jest organizatorem m.in. dorocznej akcji “Bezpiecznie nad wodą” prowadzonej wspólnie z opolskim MOSiR-em oraz - realizowanego wraz z Teatrem EKO  Studio - projektu przeznaczonego dla najmłodszych, poświęconego trosce o środowisko naturalne. Bajkowe spektakle opowiadające o czystości powietrza, objeżdżają obecnie całą Polskę. 
 
(ada)