eco info

Dystrybucja żywności może być lepsza

Organizacje non-profit mogą starać się o dofinansowanie na lepszą dystrybucję żywności dla potrzebujących. więcej

NFOŚiGW przeciw szkodom górniczym

NFOŚiGW wesprze inwentaryzację wyrobisk i rekultywację terenów ze szkodami górniczymi. więcej

Zbliżenie z ekologią

Odpowiednio zaplanowana przestrzeń miejska pozwala dbać o środowisko naturalne. więcej

Ekologiczni kurierzy

Dostawy towarów i przesyłek mogą być ekologiczne. więcej

Ochłodzić miasta

Upały szkodzą zdrowiu ludzi i zwierząt. Jak zaradzić im w przestrzeni miejskiej? więcej

Przełom w polskim transporcie

10 mld zł zostanie przeznaczonych na rozwój eko-mobilności w Polsce. więcej