ECO walczy o czyste powietrze!

eco energia | 14.01.2016 06:32

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w UE. 
 
 
Na przykładzie Opolszczyzny widać, że program KAWKA, którego celem jest poprawa jakości środowiska w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce jest skutecznym narzędziem w walce o czyste środowisko. Dzięki niemu emisję pyłów w regionie zostanie ograniczona o blisko 18 ton rocznie. W ramach działań proekologicznych lokatorzy ponad 500 lokali pozbędą się pieców węglowych, zlikwidowane zostaną też cztery nieekologiczne kotłownie. ECO SA czyli Energetyka Cieplna Opolszczyzny podsumowała właśnie realizację programu KAWKA na obszarze swojej działalności. 
 
ECO jest eko
 
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA już na początku 2013 roku włączyła się w realizację programu KAWKA w województwie opolskim. Współpracując z WFOŚiGW w Opolu stworzono w spółce mechanizmy funkcjonowania programu, który w tamtym czasie jeszcze rozwijał się. Na terenie województwa użytkownicy budynków, gdzie stosowano ogrzewanie węglowe mogli liczyć na wsparcie w wysokości do 55 proc. kosztów zmiany sposobu ogrzewania. Wsparcie przekazywane było w formie dotacji (NFOŚiGW – 45 proc., WFOŚiGW Opole – 10 proc.) oraz 35 proc. w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW.
 
- Nabór wniosków do programu został ogłoszony w maju 2013 roku. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczęliśmy jednak kampanię informacyjną mającą na celu wytypowanie budynków, które posiadają ogrzewanie węglowe, a ich mieszkańcy bądź użytkownicy są zainteresowani przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Skupiliśmy się przede wszystkim na spotkaniach z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych oraz klientami instytucjonalnymi - mówi Wiesław Chmielowicz, prezes ECO SA.
 
Podczas rozmów okazało się, że choć zainteresowanie programem jest duże, to na drodze stoi szereg wyzwań. Największym okazał się brak środków finansowych po stronie odbiorców. Mimo, iż KAWKA oferuje korzystne instrumenty wsparcia w postaci 55 proc. bezzwrotnej dotacji i 35 proc. preferencyjnej pożyczki, pozostałe 10 proc. wciąż jest często zbyt dużą kwotą dla wspólnot mieszkaniowych. Ponadto duża część zasobów mieszkalnych ogrzewanych piecami węglowymi to lokale komunalne. Ich lokatorzy, niebędący właścicielami mieszkań, w wielu przypadkach nie widzieli sensu wydawania pieniędzy na inwestycje. Dlatego koszty musiała pokrywać gmina. Jeszcze innym problemem okazała się różnica w kosztach ogrzewania lokali – przy rezygnacji z ogrzewania węglowe koszty nieznacznie wzrastały. Choć ciepło systemowe w opolskich miastach należy do najtańszych w kraju, to wciąż koszt ogrzewania węglowego jest niższy.
 
© roibu 
 
Kolejną barierą, na którą napotykano podczas spotkań z mieszkańcami był brak porozumienia oraz wzajemnego zaufania do siebie lokatorów, które często prowadziły do paraliżu decyzyjnego. Mieszkańcy obawiali się inwestowania w części wspólne oraz sytuacji, w której ich sąsiedzi celowo nie dogrzewają swoich mieszkań korzystając z ciepła przenikającego przez ściany sąsiednich pomieszczeń. - Między innymi z tego powodu istotne było m.in. wyjaśnienie zasad przeprowadzania rozliczeń za energię cieplną, co uspokoiło wielu niezdecydowanych –dodaje Wiesław Chmielowicz.
 
Ostatecznie, po kilkudziesięciu spotkaniach i niezliczonej liczbie negocjacji ECO SA złożyła wniosek o dotację – zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji programu. Łączna kwota dotacji przeznaczona dla klientów spółki na wykonanie węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej wynosi 
6 milionów złotych. Dotacja obejmuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację pieców węglowych w 96 obiektach z Opola, Strzelec Opolskich i Kluczborka. Realizacja wszystkich inwestycji planowana jest do grudnia 2017 doku.
 
- Do października ubiegłego roku zostały zakończone inwestycje w 23 obiektach, w których zlikwidowano 111 pieców pokojowych i 2 kotłownie węglowe. Dzięki temu rocznie do atmosfery wydostanie się 3,8 tony pyłu mniej. Wypłacona do tej pory dla Odbiorców dotacja na ten cel wyniosła 1,17 miliona złotych – dodaje Prezes ECO SA.
 
ECO SA  
 
– A to dopiero początek, bo na skutek realizacji wszystkich zaplanowanych zadań uzyskany będzie efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji pyłów o blisko 18 ton rocznie, lokatorzy ponad 500 lokali mieszkalnych pozbędą się nieefektywnych źródeł węglowych oraz zlikwidowane zostaną 4 nieekologiczne kotłownie.
 

12