Eko-ferie

po godzinach | 31.01.2015 08:59

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował zimowy wypoczynek dla śląskich dzieci. Przekazał na ten cel 140 tysięcy złotych.


Dla organizatorów wyjazdów takie dofinansowanie to spore wsparcie. - Dostajemy sygnały, że gdyby nie środki, które przekazuje Fundusz, trudno byłoby zorganizować zimowy wypoczynek dla dzieci - mówi Aleksandra Radzikowska z WFOŚiGW w Katowicach. Obozy zapewniające ciekawy program to przecież spory koszt. 

Dzięki dofinansowaniu na eko-fere wyjedzie ok. 600 dzieci z województwa śląskiego. Wszystkie dofinansowane wyjazdy muszą zawierać określony program. Najmłodsi mogą więc liczyć na zajęcia sportowe, wycieczki, konkursy o tematyce ekologicznej, ale też zabiegi profilaktyczno-lecznicze. Pracownicy Funduszu odwiedzą miejsca, gdzie wypoczywają dzieci i sprawdzą, czy program jest realizowany.

Najmłodsi wyjadą na 7 dni m.in. do Zakopanego czy Kokotka. Wyjazdy organizują: Towarszystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach, Śląska Chorągiew ZHP w Katowicach oraz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 z Katowic.