Eko młodzież w akcji

po godzinach | 17.10.2014 08:05

Już ponad 1000 szkół w Polsce włączyło się do programu aktywnej edukacji ekologicznej realizowanego od kilkunastu lat przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Od 5 lat program „Szkoły dla Ekorozwoju” należy do międzynarodowej sieci Eco-Schools przyznającej certyfikaty „Zielonej Flagi”, będące jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekologicznych dla szkół na całym świecie.

 

 

Program „Szkoły dla Ekorozwoju” zyskał dużą popularność w 58 krajach świata, a zaangażowanych jest w nią 56 000 szkół na świecie. Z roku na rok program cieszy się coraz większym zainteresowaniem również w naszym kraju. 1000 szkół w Polsce włączyło się do programu, a 277 placówek w roku szkolnym 2013/2014 zostało wyróżnionych eko-certyfikatami. Jednocześnie Eco – Schools stanowi rozbudowaną sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje oraz przedstawicieli biznesu.

 

W skład Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju czuwającej, nad jakością realizacji programu w Polsce czuwają: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji, firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego ekorozwoju.

 

Jak dołączyć do sieci ECO-SCHOOLS?

 

Każda szkoła w naszym kraju może dołączyć do międzynarodowego grona EKO- SZKÓŁ, wystarczy, że na "własnym podwórku" będzie wcielać zasady zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem Programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania surowców i energii a także zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.

 

7 Kroków do EKO-SZKOŁY

 

Na całym świecie metodologia ECO-SCHOOLS oparta jest na systemie 7 kroków, w której uczniowie stają się inicjatorami podejmowanych działań skierowanych na ekologię. Poprzez te działania zmieniane jest otoczenie, w którym funkcjonuje szkoła, a dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym staje się ona Centrum Aktywności Ekologicznej.