EKO Szczecinianka Roku

eco info | 13.04.2016 21:57

Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu od kilku lat organizuje plebiscyt Szczecinianka Roku. Ostatnia edycja przyznała dodatkowo tytuł EKO Szczecinianki. Została nią mł. asp. Alicja Bierzbasz-Krawczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. O stowarzyszeniu, plebiscycie oraz planach na przyszłość Agnieszce Korzeniewskiej opowiedziała prezes stowarzyszenia Anna Kornacka. 

 

KDSiR

Alicja Bierzbasz-Krawczyk odbiera nagrodę

 

 
AK: Proszę opowiedzieć o stowarzyszeniu. Kto był pomysłodawcą, jak to się zaczęło i czym stowarzyszenie się zajmuje. 
 
AK: Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą i chcą pracować ponad podziałami na rzecz miasta, w którym żyją i pracują, czyli na rzecz Szczecina. Staramy się wspierać kobiety, pomagać w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, promować ich inicjatywy, działać na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Do tej pory zorganizowałyśmy kilkadziesiąt interesujących wydarzeń, w tym cykliczne warsztaty rozwojowe dla pań – Festiwal PROGESSteron, Dzień na szpilkach oraz Przegląd Warsztatów Empiria. 
 
AK: Od jak dawna organizowany jest plebiscyt „Szczecinianka Roku”. Ostatnia edycja przyznała po raz pierwszy tytuł EKO Szczecinianki Roku? 
 
AK: Plebiscyt „Szczecinianka Roku” organizowany jest od sześciu lat. W zeszłym roku po raz pierwszy przyznałyśmy nagrodę w kategorii „Eko Szczecinianka”. Cieszyła się tak ogromnym powodzeniem, że postanowiłyśmy kontynuować temat i w tym roku także zbieramy nominacje do tego tytułu. Dzięki Eko Szczeciniance chcemy tworzyć świadomość ekologiczną mieszkańców, wpływać na ich postrzeganie świata, wskazywać, jak bardzo życie i działanie w stylu eko jest ważne dla naszego miasta. Zwycięża jedna pani, ale plebiscyt daje szansę wszystkim kandydatkom na zaprezentowanie lokalnemu społeczeństwu swoich wartościowych doświadczeń ekologicznych. I według nas, a także pań biorących udział w plebiscycie,  tak naprawdę zwyciężają wszystkie nominowane, bo sam fakt nominacji jest już dla nich nobilitujący i ugruntowujący je w przekonaniu, że działają we właściwym kierunku.
 
AK: Tytuł został przyznany Pani Alicji Bierzbasz-Krawczyk. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom postać zwyciężczyni. 
 
AK: Spośród pięciu nominowanych pań kapituła wybrała Alicję Bierzbasz-Krawczyk, chociaż wszystkie kandydatury były niezwykle interesujące i zadanie nie było łatwe do wykonania. Pani Alicja jest policjantką, na co dzień współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  tworząc programy, które łączą w sobie ochronę środowiska, propagują ekologiczny styl życia, a tym samym promują bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pani Alicja jest autorką projektów „Ekologiczny kierowca” oraz „Widocznie-ekologicznie na drogach”, które zachęcają mieszkańców miasta, by przesiedli się na rowery. Jej świetnymi inicjatywami interesują się wydziały ruchu drogowego w całej Polsce.
 
 
KDSiRn
 
AK: Czy w przyszłości stowarzyszenie przewiduje nadawanie ekologicznych nagród, czy co roku będzie to inna nagroda?
 
AK: Zależy nam, by Eko Szczecinianka Roku stała się cykliczną lokalną nagrodą. To dobra okazja na wymianę doświadczeń i kreowanie nowych pomysłów. Jednocześnie w ten sposób staramy się integrować środowisko osób zaangażowanych w Szczecinie w ekologię.
 
AK: Jakie są plany stowarzyszenia w najbliższej przyszłości?
 
AK: Na razie zamierzamy skupić się na Eko Szczeciniance, chociaż sukces tej nagrody i zainteresowanie jakie zdobyła zachęcają nas do dalszych działań w tym obszarze. Kto wie, może jeszcze w tym roku Stowarzyszenie wpadnie na pomysł innej proekologicznej inicjatywy.... :)
 
AK: Dziękuję za rozmowę.
 
Alicja Bierzbasz-Krawczyk z pasją i zaangażowaniem na co dzień łączy ekologię z akcjami poświęconymi bezpieczeństwu na drogach. Współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie tworzy projekty uwzględniające ochronę środowiska,  ekologiczny styl życia oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 
Akcja WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE promuje wśród dzieci i młodzieży potrzebę noszenia po zmroku odblasków zapewniających lepszą widoczność. Policjanci na terenie całego województwa zachodniopomorskiego prowadzą informacyjne spotkania wręczając jednocześnie odblaskowe opaski, akcesoria rowerowe oraz materiały edukacyjne.
 
Kolejny program to EKOLOGICZNY KIEROWCA. Jak sama nazwa wskazuje jest on skierowany do świadomości kierowców.  Dzięki rozdawanym ulotkom mają możliwość zapoznania się z wpływem stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo na drogach oraz na środowisko naturalne. Liczne plakaty ukazały się również w wielu punktach diagnostycznych. Dodatkowo policja za pomocą odpowiedniego sprzętu sprawdza przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu i emisji spalin. Samochody nie spełniające tych norm są usuwane z ruchu ulicznego.
 
 
Agnieszka Korzeniewskaagrodę