Ekologia konstruktywnie: miasto zrównoważone

eco info | 14.01.2016 18:06

Warszawska konferencja pod tytułem „Miasto zrównoważone” zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie. Jej uczestnikami byli architekci, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, a także inwestorzy (właściciele niewielkich firm deweloperskich). 64 uczestników spotkania obejrzało 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech. Tematyka obejmowała zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej, społecznej i kulturalnej oraz gospodarki odpadami. Jeden z filmów przedstawiał futurystyczny projekt produkcji roślin w wertykalnej szklarni w mieście. 
 
© Hortigüela 
 
Zaproponowana przez organizatorów formuła emisji filmów naprzemiennie z wygłaszanymi referatami skutecznie przeciwdziałała znużeniu i ułatwiła utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania uczestników aż do końca dnia. 
 
Prelegenci przedstawili wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast: „Monitorowanie życia i rozwoju miasta”, „Nowe instrumenty, a kierunki rozwoju miast”, „Zintegrowane strategie inwestycyjne o całościowym podejściu”, „Innowacyjne działania miejskie w zakresie zrównoważonego rozwoju”, „Miasto zrównoważone, co po 2015?”, „Miasto dla wszystkich – włączenie i kapitał społeczny w projektowaniu miast”.
 
Po zamknięciu panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji przeszli do pobliskiej Galerii 18A, gdzie w scenerii wystawy street artu pod tytułem “Papierowe ściany” (Paper Walls) zapoznali się z efektami warsztatów architektonicznych dla młodzieży szkolnej. Warsztaty odbywały się równolegle z obradami konferencji. Pod opieką metodyków dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego wykonały zaskakująco dojrzałe 3 makiety miast zrównoważonych. Prowadzący warsztaty zaprezentowali dokonania, a także podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą i drogą dochodzenia do ostatecznych rozwiązań.
 
nfosigw.gov.pl
 
Uczestnicy konferencji zwiedzili także wystawę street artu. W ramach przygotowanej przez „Galerię 18A” niespodzianki chętni mogli doświadczyć “rzeczywistości wirtualnej” korzystając z wirtualnych kasów i sterowników pozwalających rozszerzyć pojęcie przestrzeni miasta poprzez złudzenie zwiedzania muzeum, poruszania się po wnętrzach budynków i metra. Przykłady pokazywały rozszerzenie możliwości poznawczych, mających zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale również dających wsparcie w leczeniu zaburzeń percepcji przestrzennej.
 
Projekt Ekologia Konstruktywnie był skierowany do uczestników procesów kształtowania przestrzeni miast. Dobre rozwiązania pokazane w przystępnej, atrakcyjnej formie filmów i uzupełnione referatami pozwalającymi zobaczyć przykłady w szerszym tle kulturowym, ekonomicznym, a nawet politycznym - bez wątpienia zainspirują architektów, urzędników i deweloperów do traktowania zasad zrównoważonego rozwoju jako czegoś bliskiego, przyjaznego i opłacalnego oraz możliwego do stosowania w praktyce zawodowej. Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu i współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparciu merytorycznemu Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego.
 
Projekt realizowany został przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
(aw/nfosigw.gov.pl)