FREEDOM: kultura i ekologia

po godzinach | 29.09.2014 06:54

Z cyklu EKOSTYL w działaniu: FREEDOM, czyli kultura & ekologia w pigułce
 
Anna Trzop rozmawia z Jarkiem Stadnikiem, założycielem Stowarzyszenia FREEDOM
 
 
Anna Trzop: Z angielskiego słowo freedom oznacza wolność..
 
Jarek Stadnik: FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca na rzecz szeroko pojętej kultury i ekologii, powstała i została zarejestrowana z mojej inicjatywy w 2006 roku. Jestem animatorem i menadżerem kultury, a także instruktorem rękodzieła artystycznego (przyp. red. absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie). Przez pierwsze 4 lata swojej działalności głównym obszarem działania FREEDOM-u było miasto Krasnystaw położone na wschodzie Polski w woj. lubelskim.
Początkowe działania skierowane były głównie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miasta Krasnystaw. Były to projekty lokalne oraz ogólnopolskie Przeglądy Kina Alternatywnego KLPAS promujące kino niezależne, społecznie zaangażowane. Festiwale Latawców Płaskich skierowane do rodzin z dziećmi z miasta oraz jego okolic. Pracownie fotograficzne, rzeźbiarskie oraz plastyczne wypełniające czas wolny od nauki dzieci i młodzieży. Poza projektami organizowane były cyklicznie akcje oraz happeningi o tematyce pro wegetariańskiej oraz anty futrzarskiej.
 
AT: Zatrzymajmy się na chwilę na korzeniach – początkach działań w Krasnymstawie..
 
JS: W swych pierwszych latach FREEDOM reanimował upadłą miejską kulturę miasta Krasnystaw i stawał się opozycją do skostniałych instytucji publicznych oraz samorządu. Stowarzyszenie swoimi działaniami przyciągało i aktywizowało młody potencjał dzieci i młodzieży z terenu powiatu Krasnostawskiego. Były to piękne i bardzo zaangażowane oddolne inicjatyw obywatelskie, pełne spotkań, wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. Po pierwszych 4 latach działalności stowarzyszenia nastał czas na 2 lata przerwy i odpoczynku od biurokracji, problemów finansowych, braku wsparcia z strony władz lokalnych. Większość osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia wyjechało z miasta lub opuściło kraj na zawsze.
 
AT: Nowa karta historii Freedom to rok 2012..
 
JS: Tak. W 2012 roku nastąpiła reaktywacja FREEDOM - u na całkiem nowym polu działania, mianowicie przyjmując za swój nowy rejon woj. małopolskie.
W tym okresie ponownie z mojej inicjatywy zostało wydzierżawione małe ekologiczne gospodarstwo we wsi Sidzina położonej w pow. suskim woj. małopolskiego. W gospodarstwie na przestrzeni ostatnich dwóch lat zostały zorganizowane dwa warsztaty. Jeden z budowy żywych płotów oraz portali wiklinowych poprowadzony przez Jacka Gądka znanego z inicjatywy Polska Wierzba. Drugi warsztat dotyczył zakładania ogrodów permakulturowych poprowadzony przez Monikę Podsiadło oraz Andrzeja Młynarczyka z Fundacji Ogrody Permakultury. Idąc dalej z inicjatywy Stowarzyszenia FREEDOM w 2012 roku na terenie ekowioski Fundacji Terapia Homa zostało zorganizowane pierwsze spotkanie Polskich Alternatywnych Społeczności skupiających ze sobą przedstawicieli ekogospodarstw, ekowiosek oraz ekoosad. Głównym celem tego spotkania było utworzenie polskiej sieci ekowiosek.
 
 
AT: Jakie nowe działania zostały zrealizowane w tym roku i jakie nowe inicjatywy/pomysły planujecie wcielić w życie?
 
JS: W 2014 roku na terenie gospodarstwa w Sidzinie została zorganizowana impreza pod nazwą „Dreadlock Connecting People”, która przez 3 dni skupiała ze sobą ponad 100 osobową grupę sympatyków muzyki dub oraz reggae. Propagując tym samym zdrowy i naturalny styl życia, z dala od miejskiego zgiełku w połączeniu z bliskością natury. Obecnie FREEDOM zaangażowany jest w kolejne działania dotyczące powstania sieci Polskich Alternatywnych Społeczności skupiających ze sobą przedstawicieli ekogospodarstw, ekowiosek oraz ekoosad. Głównym celem spotkania było utworzenie polskiej sieci ekowiosek. Ponadto w 2014 roku na terenie gospodarstwa w Sidzinie została zorganizowana impreza pn. Dreadlock Connecting People, która przez 3 dni skupiała ze sobą ponad 100 osobową grupę sympatyków muzyki dub oraz reggae propagujący tym samym zdrowy i naturalny styl życia, z dala od miejskiego zgiełku w połączeniu z bliskością natury. Obecnie FREEDOM zaangażowany jest w kolejne działania dotyczące powstania sieci Polskich Alternatywnych Społeczności oraz powstania małej ekoosady na terenie woj. podkarpackiego we wsi Jabłonka. Projekt ekoosady jest obecnie na pierwszym etapie realizacji i dotyczy zakupu 81 arowego gospodarstwa z domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.
 
AT: Do kogo głównie kierujecie Wasze działania?
 
JS: Działania FREEDOM-u po wielu latach nadal skierowane są głównie do młodych oraz starszych osób, którym nie obca jest bliskość natury, świadomość ochrony umierającej Matki Ziemi, samowystarczalność, dieta wegetariańska oraz ekobudownictwo. Co roku do gospodarstwa w Sidzinie przyjeżdżają wolontariusze z całej Europy czerpiąc energię z tego miejsca a jednocześnie pomagając je utrzymać i rozwinąć.