Energia odnawialna: nowoczesna pracownia dla młodzieży w Zabrzu!

eco energia | 21.10.2015 13:51

Specjaliści do spraw energii odnawialnej będą się kształcić w Zabrzu!
 
Pracownią Odnawialnych Źródeł Energii dysponuje od dziś zabrzańskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W nowoczesne stanowiska dydaktyczne w Hali Nowych Technologii wyposażyła szkołę firma Fortum. 
 
Uroczystego otwarcia dokonali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Van den Bossche z Fortum Power and Heat Polska, poseł Krystyna Szumilas oraz Andrzej Pilot prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
 
Pracownia pomoże kształcić przyszłych specjalistów ds. energii odnawialnej. Znalazły się w niej stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie CKPiU zyskali dostęp do najlepszych narzędzi do nauki zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 
- Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie, dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła kształcić się w tym kierunku. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć pracownię OZE właśnie w Zabrzu, gdzie Fortum przygotowuje kolejną dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między innymi paliwem odnawialnym, jakim jest biomasa – powiedziała podczas uroczystości Izabela Van den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum, która podczas otwarcia przybliżyła słuchaczom koncepcję Gospodarki Solarnej - systemu energetycznego przyszłości.
 
- Dzięki partnerom takim jak firma Fortum zabrzańska młodzież ma od dziś szansę na kształcenie zawodowe w nowych dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce zawodem nowym. Został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła odnawialne, takie jak biomasa, energia wiatrowa czy słoneczna.
 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych. W całym CKPiU uczy się obecnie 1019 osób, z czego 48 uczniów w dwóch klasach technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Nowa pracownia OZE umożliwi również CKPiU ubieganie się o akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na kształcenie monterów urządzeń fotowoltaicznych w formie kursowej.
 
(ada)