Fundusz i banki przeciw smogowi

Anna Dulak

eco samorząd | 20.10.2017 08:48

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Bankiem Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskim Bankiem Spółdzielczym podjęli współpracę mającą na celu walkę ze zjawiskiem smogu. Działanie odbywa się w ramach uruchomionej linii kredytowej o symbolu LKD_2017.

Kredyty preferencyjne i dotacje, jakich udzielą banki, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia do kanalizacji. Będą z nich mogły skorzystać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

 


W 2017 roku WFOŚiGW postanowił rozdysponować 8 mln zł na udzielenie kredytów przez banki oraz 1,6 mln na wypłaty dotacji, które stanowią uzupełnienie kredytu. Banki zobowiązane są uruchomić nabór wniosków nie później niż 30 dni po zawarciu umowy.

Współpraca z bankami w ramach utworzonej linii kredytowej o symbolu LKD_2017 ma na celu przede wszystkim chęć dotarcia do osób fizycznych i pomóc w eliminacji niskiej emisji. Ma to nastąpić poprzez preferencyjne kredyty, przeznaczone na zadania związane z wymianą źródła ciepła czy termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenia do kanalizacji.

 

 

 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach