Gdańsk przeciw powodziom

Anna Dulak

eco info | 10.08.2017 08:36

Miasto Gdańsk przeznaczy 131 mln zł na zapobieganie powodziom. Część pieniędzy otrzyma z NFOŚiGW, które dofinansuje inwestycję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Trudny czas

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Gdańsk musiał zmagać się z poważnymi klęskami żywiołowymi. Najbardziej odczuwalną i skutkującą dużymi stratami materialnymi była powódź w 2001 roku. W czasie ulewy, jaka miała miejsce 9 lipca, w ciągu zaledwie ośmiu godzin spadło aż 128 mm wody na metr kwadratowy - to dwukrotnie więcej, niż wynoszą tam średnie miesięczne opady w lipcu (68 mm/m2). W wyniku tak gwałtownych opadów poszkodowane zostały znaczne obszary miasta, w tym położone wzdłuż Kanału Raduni tereny dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Śródmieście oraz położone nad potokiem Strzyża tereny dzielnic Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Powódź spowodowała ogromne straty w infrastrukturze miasta – koszty szacuje się na ok. 200 mln zł, nie licząc strat poniesionych przez ludzi. Powodzią dotkniętych zostało ok. 300 rodzin, a ok. 5 tys. osób otrzymało „kartę powodzianina”, uprawniającą do otrzymania pomocy socjalnej. Podobne skutki przyniosły ulewne deszcze w lipcu ubiegłego roku – oprócz strat materialnych spowodowały one także ofiary śmiertelne.

 

© Adrian

 

Potrzebne wsparcie

Na realizację projektu, którego celem jest poprawa sytuacji w Gdańsku, miasto zyska dofinansowanie ze strony NFOŚiGW. Podpisana przez obie strony umowa dotyczy, jako jedna z wielu, przedsięwzięć złożonych w I naborze konkursowym w ramach działania: „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, stanowiącego część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W tym samym naborze konkursowym unijne wsparcie otrzymały także pozostałe aglomeracje trójmiejskie: Gdynia na projekt: „Rozwój systemu gospodarowania wodami na terenie Gdyni” oraz Sopot na przedsięwzięcie: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej”.

 

W przypadku Gdańska poprawa gospodarki wodnej ma nastąpić poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych. To najważniejsze założenie i cel projektu, na który NFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania. Całe przedsięwzięcie będzie natomiast kosztowało 131 mln zł.


Co dzięki umowie?

Odwodnienie terenu ma zostać zrealizowane poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowę zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Dzięki temu poprawią się również jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców Gdańska. Miasto zostanie w szczególności zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami. Efektem działań będzie też zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Cele te realizowane będą poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi: zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe). Prace w ramach gdańskiego przedsięwzięcia potrwają do września 2021 roku.