Genetyka i genomika w roli głównej

eco info | 18.10.2017 20:27

Między innymi o tym, jak nowoczesne technologie pomagają precyzyjnie diagnozować choroby genetyczne oraz o tym, jak i dlaczego się starzejemy rozmawiali naukowcy, którzy 12 października br. wzięli udział w sympozjum naukowym „Krakowski Dzień Genomiki 2017”. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia byli: oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Ośrodek Genomiki Medycznej Omicron z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 
 
(c) fotolia.com 
 
Sympozjum miało na celu integrację przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego działających w szeroko pojętym obszarze genetyki i genomiki. Zaprezentowano wykłady ze wszystkich najważniejszych działów genetyki i genomiki, tj. zarówno dotyczących mikroorganizmów, roślin i zwierząt, jak i człowieka. Ponadto w trakcie konferencji zaplanowano też sesję plakatową, podczas której – zwłaszcza młodzi naukowcy – mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań.
 
O tym, jak ważne są tego typu konferencje, mówił m.in. dr Paweł Wołkow z Ośrodka Genomiki Medycznej Omicron. - Z jednej strony genetyka i genomika to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk biomedycznych, a z drugiej strony nasze środowisko jest bardzo zatomizowane, każdy zajmuje się swoją działką i ci którzy pracują w genetyce czy genomice roślin nie mają zbyt wiele okazji żeby spotkać kolegów, którzy pracują na genomie człowieka czy genomie zwierząt. Pomysł, żeby zebrać ich w jednym miejscu, by mieli szansę wymienić się doświadczeniami, to jedna z najważniejszych ról tego sympozjum – tłumaczy dr Paweł Wołkow.
 
 
Tematy podejmowane w trakcie sympozjum pokazały m.in. jak wiele dynamicznych zmian zachodzi aktualnie w biotechnologii. Chodzi m.in. o nowa metodę służącą do identyfikacji zmian w genach – sekwencjonowanie nowej generacji. To jest technika, która całkowicie zrewolucjonizowała genetykę i uczyniła genomikę możliwą. Dlatego też tak ważna jest wymiana doświadczeń z tym związanych i poszerzanie możliwości badawczych naukowców zajmujących się tymi dziedzinami.
 
 
Barbara Szumilak