Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" w trosce o środowisko i lokalną społeczność

Anna Dulak

eco firma | 25.11.2016 08:27

Ponad 60 milionów złotych. Tyle pieniędzy w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczyła na inwestycje proekologiczne Huta Cynku w Miasteczku Śląskim. Tylko do końca przyszłego roku przedsiębiorstwo przeznaczy kolejne 25 mln zł na realizacją nowych oraz kontynuację obecnie realizowanych projektów.
 
ⓒ koboldpr
 
Poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie oraz wspieranie lokalnej społeczności, to dwa cele, które – poza oczywiście sprawnym funkcjonowaniem huty – mają szczególne znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa – zapewnia Mirosław Indyka, prezes Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
 
Największą inwestycją była realizowana w latach 2011 – 2015 rozbudowa Oddziału Rektyfikacji Cynku. W ramach projektu wartego ponad 54 mln zł, oddział powiększono o trzy kolumny rektyfikacyjne, co pozwoliło na zwiększenie możliwości przerobu odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu śmieci nie lądują na składowiskach, lecz są utylizowane w bezpieczny dla środowiska sposób.
 
Miliony na inwestycje proekologiczne
 
Pod kątem inwestycyjnym, rok 2016 jest szczególnie ważny. Dobiegły już końca prace nad dwoma inwestycjami. Pierwsza dotyczyła budowy nowej instalacji do neutralizacji ścieków. W efekcie obecnie w procesie neutralizacji stosowany jest dwutlenek węgla zamiast kwasu siarkowego. Druga polegała na zasadzeniu drzew i krzewów w pasie zieleni oddzielającej Hutę od Żyglinka. Ten projekt realizowaliśmy od 2013 roku, w sumie posadziliśmy 9100 drzew i 1270 krzewów – informuje prezes zarządu.
 
Dobiegają także końca kolejne dwie znaczące inwestycje: budowa nowych przewodów komina WUG, które pozwolą na oddzielne wyprowadzenie gazów z fabryki kwasu siarkowego i układu odsiarczania metodą wapniakową oraz modernizacja elewacji obiektów technologicznych, która przyczyni się do ograniczenia emisji niezorganizowanej. Na tym jednak nie koniec.
 
W celu dostosowania działania instalacji do bieżących potrzeb, rozpoczęliśmy już budowę nowej neutralizacji ścieków kwaśnych wraz z odtalowaniem. Inwestycję zakończymy w przyszłym roku. Niebawem rozpoczniemy także budowę przejezdnej myjki samochodowej do kół i podwozi. Celem tej inwestycji będzie wyeliminowanie zapylenia wtórnego poprzez zapobieganie rozwożeniu po drogach wewnętrznych i zewnętrznych materiałów wsadowych – tłumaczy Mirosław Indyka. Koszt wszystkich inwestycji proekologicznych realizowanych przez Hutę w latach 2011-2017 przekroczy kwotę 85 mln zł.
 
ⓒ koboldpr
 
Darowizny na inicjatywy lokalne
 
Trudno uwierzyć, że jeszcze 7 lat temu nad Hutą wisiało widmo upadku. Dziś jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem, które uporało się ze wszystkimi problemami, w tym i finansowymi. Obecnie w hucie zatrudnionych jest 705 pracowników. To największy pracodawca w regionie, który powstał niczym feniks z popiołów i zaangażował się dodatkowo we wspieranie lokalnych inicjatyw i projektów.
 
Tylko w tym roku na tego typu działania Huta przeznaczyła ponad 86 tys. zł. – mówi Przemysław Pacześ, dyrektor finansowy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. I dodaje: – Jesteśmy przedsiębiorstwem, które wspierało, wspiera i będzie wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia. Zależy nam nie tylko na stałym rozwoju huty, ale także na lokalnej społeczności. Nasz zakład jest częścią tego regionu, dlatego chcemy żeby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, mieli dostęp do kultury czy też mogli w razie potrzeby skorzystać ze specjalistycznego sprzętu medycznego.
 
W sumie od 2012 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” przekazała blisko 450 tys. zł darowizn, z czego najwięcej – po ok. 100 tys. zł – otrzymała Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach (w postaci darowizn rzeczowych).
 
Na liście placówek i jednostek, które otrzymały wsparcie finansowe bądź też rzeczowe znajduje się także m.in. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, Ochotnicza Straż Pożarna Żyglinek w Miasteczku Śląskim, Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach, czy Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 
ⓒ koboldpr
 
 
/materiały prasowe/