Mycie śmieci? Alternatywa dla spalania odpadów

eco energia | 14.04.2016 20:48

Zanieczyszczenie środowiska i stale wzrastająca ilość odpadów komunalnych sprawia, że spalarnie śmieci coraz gorzej radzą sobie z procesem utylizacji śmieci w sposób ekonomiczny i jednocześnie przyjazny dla środowiska. Alternatywą jest RotoSTERIL, czyli technologia efektywnego przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych.
 
W ciągu roku jedna osoba produkuje nawet do 300 kg śmieci. Jest to bardzo uciążliwe dla środowiska i mieszkańców, dlatego też buduje się na terenie Polski kosztowne spalarnie śmieci. Najdroższa spalarnia śmieci w Białymstoku kosztowała 652 mln złotych. Sceptyczne nastawienie części społeczeństwa do tego typu inwestycji wynika pośrednio z braku znajomości działania takiej spalarni. Spalarnie śmieci, choć drogie w budowie i utrzymaniu mogą dać energię, którą można przetworzyć na prąd elektryczny. Jednak aby było to opłacalne kaloryczność odpadów musi wynosić co najmniej od  8 000 do 10 000 kJ/kg. Na kaloryczność ma wpływ rodzaj odpadu. Największą mają oczywiście paliwa (ok. 45 000 kJ/kg), najmniejszą zaś odpady komunalne(ok. 7 000 do 15 000 kJ/kg). Niestety w ich skład często wchodzą odpady niepalne, które w znacznej mierze obniżają kaloryczność, sprawiając tym samym iż cały proces spalania musi być wspomagany. Rygorystyczne normy dotyczące emisji dioksyn do atmosfery sprawiają natomiast, że cały proces spalania, oczyszczania i redukcji gazów jest bardzo kosztowny.©fotolia.plInnowacyjną technologią będącą alternatywą dla spalarń śmieci okazuje się być technologia RotoSTERIL firmy BIOelektra Group. Polega ona na przyjęciu odpadów, wstępnym ich rozdrobnieniu i przekazaniu na podajnik. Następnie odpady trafiają do komory autoklawu, gdzie zachodzi proces ich sterylizacji w warunkach podwyższonego ciśnienia, w temperaturze od 120 do 150 stopni Celsjusza, przy udziale nasyconej pary wodnej. W wyniku 3 godzinnego procesu obróbki następuje sterylizacja bakterii zawartych w odpadach, a także zmniejszenie objętości odpadów o koło 60% i masy o 15%. Kolejnym etapem jest stabilizacja temperatury odpadów w temperaturą otoczenia oraz odparowanie wilgoci. Po ustabilizowaniu materiał trafia na separatory,  gdzie jest mechanicznie sortowany na poszczególne frakcje, w separatorach magnetycznych wydzielane są metale żelazne i nieżelazne, natomiast w separatorach optycznych są wydzielane tworzywa sztuczne w tym szkło. Następuje również wydzielenie frakcji organicznej, która jest wolna od zanieczyszczeń i posiada walory energetyczne. Surowce odseparowane w ten sposób nadają się do recyklingu i dalszego przetwarzania. Technologia RotoSTERIL zapewnia ponad 90% odzysku do recyklingu surowców wtórnych i jest tańsza w eksploatacji niż spalarnie śmieci. Rozwój technologii oraz jej powszechniejsze wykorzystanie może przyczynić się do powolnego zaniku wysypisk odpadów i dymów unoszących się nad ogromnymi kominami spalarń śmieci.
 
Szymon Holeksa