Kalety: 10 milionów na kanalizację

Anna Dulak

eco samorząd | 25.06.2017 12:15

Gmina Kalety podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami”.

 

© WFOŚiGW


W ramach umowy gmina Kalety otrzyma prawie 6 mln zł oraz niemal 4 mln zł dotacji. Wsparcie finansowe umożliwi powstanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze, na którym aktualnie brakuje systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Odpady powstające w gospodarstwach domowych gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach o nieznanym stopniu szczelności, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Po realizacji przedsięwzięcia powstanie natomiast kanalizacja sanitarna o długości 15,5 km oraz 250 podłączeń do budynków mieszkalnych i 2 obiektów użyteczności publicznej. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Kaletach. Zakończenie budowy inwestycji zaplanowane zostało do końca 2019 roku.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 


Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 458 bytes written, possibly out of free disk space in /home/wesay/domains/ecocafe.pl/public_html/libs/Cube/Cache/File.php on line 108