Katowice: nielegalna wycinka drzew

eco info | 10.03.2017 10:56

13 drzew ścięto a 8 podcięto w taki sposób, że prawdopodobnie trzeba będzie je wyciąć. O nielegalnej wycince drzew katowicki samorząd powiadomił policję.
 
Drzewa wycięto na działce przy ul. Lipowej w Katowicach. Jest ona współwłasnością Katowic oraz 4 osób fizycznych. To właśnie jeden ze współwłaścicieli dokonał nielegalnej wycinki. 
 
 
Współwłaściciel działki podjął starania o wycięcie drzew już w 2014 r., ale nie uzyskał wymaganej decyzji od Prezydenta Miasta Chorzowa, który prowadził sprawę.
 
- W związku ze zmianą przepisów dot. wycinki drzew – współwłaściciel błędnie zinterpretował przepisy nowelizacji ustawy i rozpoczął wycinkę pod koniec lutego jedynie informując o tym fakcie Urząd Miasta. Tymczasem w świetle przepisów, w przypadku współwłasności gminy, konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, o którą współwłaściciel nie wystąpił – mówi Ewa Biskupska rzeczniczka katowickiego magistratu.
 
Przedstawiciele Urzędu skontaktowali się ze współwłaścicielem działki i poinformowali go, że nie ma prawa bez decyzji i zgody Miasta wyciąć drzew. Dodatkowo pracownik samorządu przeprowadził wizję lokalną i właśnie w jej trakcie stwierdził, że doszło do wycinki. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej.
 
- Kładziemy duży nacisk na utrzymanie terenów zielonych i prowadzimy działania, by ukarać sprawcę - także po to, by odstraszyć innych od samowolnej wycinki drzew – podkreśla Ewa Biskupska.
 
Czynności w tej sprawie prowadzi także policja.
 
(md)