Katowice: Nowa instalacja przetwarzania odpadów

eco firma | 06.10.2016 10:38

Supernowoczesna instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych powstała w Katowicach. Inwestycja kosztowała 40 mln zł. Wydajność instalacji, która obsłuży ok. 300 tys. mieszkańców, to 60 tys. ton na rok.
 
- Nowo wybudowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów jest częścią regionalnej instalacji. Tym samym pokazujemy, jaką wagę miasto przykłada do ochrony środowiska - mówi naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Barbara Lampart.
 
 
Instalacja składa się z 24 zadaszonych i szczelnych boksów (w tym 8 do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów). Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, systemem ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz instalacją zraszania. Instalacja służy do przetwarzania frakcji organicznej  wydzielonej w instalacji mechanicznej ze zmieszanych odpadów komunalnych, a także do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. 
 
Odpady w postaci frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych trafiają do 16 żelbetowych bioreaktorów na okres ok. 2-4 tygodni, gdzie są napowietrzane oraz zraszane – tzw. faza intensywnej stabilizacji tlenowej. Po tym procesie odpady kierowane są na napowietrzany plac dojrzewania, gdzie są przetwarzane przez ok. 6 -8  tygodni. Po procesie biostabilizacji będącym naturalną metodą unieszkodliwiania odpadów polegającą na rozkładzie substancji organicznych przez tworzące ją mikroorganizmy, odpady zmniejszają masę o ok. 20%. 
 
Po zakończonym procesie odpady są przesiewane na tzw. stabilizat oraz kompost nieodpowiadający wymaganiom, który służy do rekultywacji składowisk. Selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady trafią do Zakładu jako odrębny strumień. Kierowane są do wydzielonych 8 żelbetowych bioreaktorów. Proces ten przebiega identycznie jak w przypadku biologicznej stabilizacji. Proces w bioreaktorach kończy się po ok. 2-4 tygodniach. Kolejnym etapem jest dojrzewanie w pryzmach pod wiatą na szczelnym, utwardzony, skanalizowany i napowietrzanym placu. Materiał dojrzewa ok. 6 – 8 tygodni po czym jest przesiewany. Produktem końcowym przetwarzania jest kompost lub polepszacz gleby.
 
Dzięki modułowej budowie (każdy boks jest niezależny od pozostałych) instalacja może być tez wykorzystywana do procesów biologicznego suszenia odpadów oraz suszenia paliwa alternatywnego w ośmiu bioreaktorach posiadających dwukierunkowy system napowietrzania.
 
Magazyn paliw alternatywnych
 
W ramach projektu rozbudowano część magazynową paliw alternatywnych (RDF) o dodatkową halę –  o pow. ok 1000 m². Łączna powierzchnia części magazynowej wynosi 2.000 m2. Paliwo z odpadów może być wykorzystywane jako substytut węgla w cementowaniach i elektrociepłowniach 
 
 
Instalacji powstała w ramach rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Wartość inwestycji to ok. 40 mln zł, w tym 22,35 mln zł  (57%) stanowi pożyczka WFOŚIGW w Katowicach, pozostała kwota 17 mln zł (43 %) to środki własne spółki. Budowa trwała 14 miesięcy.
 
 
Inwestycja w liczbach:
 
ok. 40 mln zł wartość inwestycji w tym 22.350.000 zł  (57%) stanowi pożyczka WFOŚIGW w Katowicach pozostała kwota 17.000.000(43 %)  to środki własne Spółki
 
ok. 300 000 liczba mieszkańców, od których będą trafiały odpady do instalacji
 
60 000 ton/rok wydajność instalacji 
 
5,35 ha łączny teren inwestycji
 
14 miesięcy czas trwania robót budowlanych 
 
 
(matp)