Kolej na oddychanie!

eco firma | 26.01.2017 14:00

10 000 masek przeciwpyłowych oraz ulotek informujących o tym jak należy się zachowywać  w dniach szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu rozdanych zostało pracownikom DB Cargo Polska oraz mieszkańcom Zabrza oraz Rybnika w ramach akcji „Kolej na oddychanie”.

 
Szkodliwe związki chemiczne oraz pyły zawieszone, popularnie zwane smogiem, stanowią zagrożenie dla zdrowia. Są czynnikami alergizującymi, mogą wywołać astmę, zapalenie oskrzeli czy ostrą niewydolność oddechową. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zwiększa również prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.
 
„Dla firmy odpowiedzialnej społecznie, posiadającej certyfikat Firmy Bliskiej Środowisku, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań ekologicznych to obowiązek. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy szeroko zakrojoną edukację ekologiczną poprzez uświadamianie iż nasze codzienne wybory mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Tak jest na przykład w przypadku decyzji o wyborze środka transportu, gdzie transport drogowy odpowiedzialny jest za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w przypadku kolei jest to niecały procent. Kto wybiera kolej przyczynia się znacząco do poprawy jakości naszego powietrza – mówi Katarzyna Marciniak, Rzecznik Prasowy DB Cargo Polska”
 
Kolej jest  ekologicznym środkiem transportu i zużywa dużo mniejszą ilość energii w przeliczeniu na transportowaną jednostkę na określoną odległość, emitując tym samym znacząco mniejsze ilości zanieczyszczeń. Ślad węglowy w kolejowych przewozach towarowych jest pięciokrotnie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku ciężarówek, a koszty zewnętrzne należą do najniższych.
 
(pa)