Więcej energii ze słońca i watru

eco energia | 08.03.2016 06:30

Produkcja energii odnawialnej w Polsce jest wciąż na etapie rozwoju. Jednakże w związku w problemem nadmiernej emisji dwutlenku węgla oraz unijnymi dyrektywami zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) rośnie z roku na rok.
 
Na dowód tego można przetoczyć dane, z których wynika, że jeszcze 2001 roku ze źródeł odnawialnych pochodziło w Polsce zaledwie blisko 2,5 % produkowanej energii. W roku 2010 już blisko 8%. Założenia wynikające w umów międzynarodowych nakazują, aby do 2020 roku udział energii z odnawialnych źródeł stanowił 15%. 
 
© fotolia.pl  
 
Jedną z możliwości jest wykorzystanie jednego z naturalnych źródeł energii, a mianowicie promieniowanie słonecznego. Pierwsze panele słoneczne powstały w Polsce już w latach sześćdziesiątych i w ciągu ostatnich 5 lat zanotowano 75% wzrost ich sprzedaży. Jak wynika z badań przeprowadzanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w Polsce rynek paneli słonecznych wyceniany jest na kwotę 500 mln zł., co daje Polsce szóste miejsce w Europie oraz pierwsze pod względem tempa wzrostu. Na chwilę obecną w Polsce działa to około 70 firm, które produkują i dystrybuują kolektory słoneczne. Ponad połowa z nich to zagraniczne przedsiębiorstwa, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny.
 
Niemniej kolektory słoneczne stanowią drugą pod względem mocy technologię odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Na pierwszym miejscu uplasowały się elektrownie wiatrowe. Pierwszy wiatrak postawiono w 1991 roku. Działa on do dziś przy Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Obecnie takich urządzeń w kraju jest już niemalże 900, chociaż w dalszym ciągu w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to wynik niezbyt imponujący. W 2013 roku energia wytworzona za pomocą farm wiatrowych obliczana była na ok. 13% całości energii wytworzonej w kraju, jednak w porównaniu z konwencjonalnymi sposobami pozyskiwania energii elektrownie wiatrowe mają zdecydowanie większą dynamikę wzrostu. O ile węgiel kamienny powoduje 1% roczny wzrost produkcji, o tyle wiatraki wyprodukowały jej o ponad 50% więcej niż w roku poprzednim. 
 
Rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się m.in. dzięki unijnym dyrektywom. Inwestorzy planujący realizację projektów dotyczących OZE mogą wnioskować o środki z funduszy europejskich, jak również z narodowych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska. 
 
Marzena Szczepkowska