Końskie zdrowie

Anna Dulak

po godzinach | 12.12.2017 19:36

„Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców” – pod taką nazwą odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, będącego częścią Instytutu Zootechniki w Państwowym Instytucie Badawczym. Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2017 roku w Balicach.

 

© PIB

W konferencji uczestniczyło około 200 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, związków hodowców i organizacji pozarządowych.

Konferencję uroczyście otwarła Dyrekcja Instytutu. Następnie odbyła się część wykładowa, w trakcie której przedstawiono wiele informacji na temat koni hodowlanych w Polsce. Na początku swoje wystąpienie zaprezentował mgr inż. Andrzej Stasiowski z Polskiego Związku Hodowców Koni, omawiając strukturę rasową pogłowia koni hodowlanych w kraju. Aktualny stan hodowli koni w jednostkach państwowych należących do KOWR przedstawiła mgr inż. Izabela Wierzchowska, a efekty realizacji programu ochrony ras zachowawczych – dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona z Instytutu Zootechniki PIB. Prelekcja dr inż. Grażyny Polak pod nazwą: „Alternatywne użytkowanie koni zimnokrwistych” zakończyła część wstępną.

 Podczas kolejnych części dyskutowano na temat chromosomowych przyczyn zaburzeń płodności koni, do czego wprowadziła prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska. Kolejne wystąpienia poruszały takie problemy, jak: genetyczna kontrola pochodzenia koni, potencjał wyścigowy koni arabskich, innowacyjne metody diagnostyki nowotworów skóry koni oraz genomika populacji polskich ras koni. Zastanawiano się również nad tym, czy można zmniejszyć ryzyko występowania defektów genetycznych w populacji polskich koni arabskich oraz jak zweryfikować umaszczenie srokate u koni rasy huculskiej metodami molekularnymi.

Ważne badania
Hodowanie koni to piękna, ale też kosztowna pasja. Oprócz radości i satysfakcji wśród hodowców pojawia się poczucie odpowiedzialności za zdrowie tych zwierząt oraz przyszłość hodowli. Konferencja zorganizowana przez PIB zwróciła uwagę uczestników na to, jak istotne są badania koni – tylko one dają pewność, że cieszą się zdrowiem i nie przenoszą chorób genetycznych. Wśród nich najczęściej wymienia się: CA (Cerebellar Abiotrophy), SCID (Severe Combined Immunodeficiency) i LFS (Lavender Foal Syndrome). Prawdopodobieństwo przekazania zmutowanych genów, gdy rodzicami są konie będące nosicielami wadliwego genu, wynosi aż 75%. Z tego powodu Instytut Zootechniki PIB w ramach projektu BIOSTRATEG zachęcają do skorzystania z darmowych badań, w trakcie których eksperci przeprowadzą analizę DNA konia, niezależnie od jego wieku. Dzięki temu łatwo można wyodrębnić te zwierzęta, które przenoszą wadliwe geny.