Międzyzdroje: 32 mln zł na kanalizację

Anna Dulak

eco samorząd | 11.12.2017 21:19

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 62 mln zł, z czego 32 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego budżetu.

 

© NFOŚiGW


Umowę na dofinansowanie zachodniopomorskiej inwestycji podpisano 11 grudnia 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zawarli ją: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach – Prezes Zarządu Grażyna Ingielewicz. W uroczystości brał również udział Poseł Ziemi Szczecińskiej Artur Szałabawka.

 

© NFOŚiGW


Projekt o całkowitej wartości 62 920 159,74 zł otrzyma dotację w kwocie 32 655 165,10 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycja będzie realizowana na terenie znanej wielu wczasowiczom i turystom, nadbałtyckiej gminy Międzyzdroje (powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie) do końca 2020 r. Obejmie następujące działania: modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (7,56 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 1515 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

(mp)