Nestlé: opakowania w 100% eko?

Anna Dulak

eco firma | 18.04.2018 08:37

Firma Nestlé zapowiada wprowadzenie opakowań w całości nadających się do recyklingu lub takich, które można ponownie wykorzystać. Ma to zapobiec trafianiu opakowań na wysypiska śmieci jako odpady. Zmiany mają być wprowadzone do 2025 roku.

 

© Fotolia

Nestlé uważa, że istnieje pilna potrzeba zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko. - Odpady z tworzyw sztucznych są jednym z największych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, na jakie napotyka obecnie świat. Dlatego należy podjąć się wspólnego działania. Dążymy do znalezienia ulepszonych rozwiązań w zakresie redukcji, ponownego użycia i recyklingu tworzyw sztucznych. Naszą ambicją jest wprowadzenie do 2025 roku opakowań w 100% nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku – mówi Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A.

 

© Nestlé

Działania mają skoncentrować się na trzech obszarach: wyeliminowaniu nienadających się do recyklingu tworzyw sztucznych, zachęceniu do korzystania z tworzyw podlegających recyklingowi oraz eliminacji lub całkowitej zmianie materiałów, z których wykonane są opakowania. Aby je zrealizować, firma rozpocznie współpracę z partnerami łańcucha wartości i stowarzyszeniami branżowymi w celu zbadania różnych rozwiązań w zakresie opakowań tak, by ograniczyć zużycie plastiku, ułatwić recykling i opracować nowe podejście wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych. Już teraz marka, wspólnie z firmą Rekopol, są partnerami inicjatywy „Działaj z imPETem”, w ramach której dąży się do zwiększenia ilości zbieranych i recyklingowanych odpadów. W zakresie przedsięwzięcia przewidziana jest również edukacja ekologiczna wybranych rejonów Polski, a na opakowaniach plastikowych mają być zamieszczone informacje o recyklingu, które pomogą konsumentom zutylizować je we właściwy sposób.

 

© Nestlé

- Ponad 90% tonażu naszych materiałów, z których robimy opakowania produktów sprzedawanych w Polsce – zarówno tych produkowanych w fabrykach w Kaliszu, Kargowej, Rzeszowie i Nowej Wsi Wrocławskiej, jak i importowanych, pochodzi z jednorodnych materiałów, tj. szkła, metalu, tektury itp. Szklane słoiki, które są łatwe do recyklingu, stanowią obecnie 60% materiałów używanych do naszych opakowań. Nieustannie dążymy do minimalizowania wpływu na środowisko poprzez zmniejszanie ilości materiałów stosowanych do tworzenia naszych nowych produktów - mówi Edouard Simond, Dyrektor Techniczny Nestlé Polska S.A.