Niska świadomość ekologiczna Polaków

Anna Dulak

eco info | 02.10.2017 09:14

Tylko w 2015 roku na świecie wygenerowano 8,3 biliona ton plastikowych opakowań, z czego zaledwie 9% poddano recyklingowi. Aż 79% zostało zgromadzonych na wysypiskach i trafiło do środowiska  naturalnego.  Ta tendencja z roku na rok się pogarsza, a jej główną przyczyną może być niska świadomość ekologiczna Polaków.

 

© naka

Śmieciowe wakacje

Ponurą prawdę pokazuje podsumowanie dotyczące ilości odpadów pozostawianych w popularnych regionach turystycznych w Polsce. Dane z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane potwierdzają, że liczba śmieci w ich regionie w szczycie sezonu, szczególnie w wakacje, wyraźnie wzrasta. Największy przyrost odnotowują pod tym względem Zakład w Olsztynie, odpowiedzialny za  gospodarowanie odpadami z aż 37 gmin w całym województwie i Wydział Ochrony Środowiska w Zakopanem. Tylko w pierwszym z nich ilość śmieci (odpady zmieszane) w sezonie wakacyjnym (III kwartał) w 2016 roku wzrosła o 17,5% w stosunku do średniej ilości odpadów w pozostałej części roku. W tym kontekście ilość tworzyw (w tym plastikowe butelki PET) z selektywnej zbiórki w okresie wakacyjnym wzrosła o 20,4% w stosunku do średniej ilości z innych kwartałach.  Już teraz można powiedzieć, że w porównaniu do I połowy bieżącego roku, we właśnie ukończonym kwartale tendencja również była wzrostowa, co pozwala przypuszczać, że „śmieciowy” bilans wakacji przewyższy zeszłoroczny.

 

© nitikornfotolia

Codzienne wybory mają znaczenie
Przedstawione liczby nie napawają optymizmem, dlatego warto podkreślić rolę codziennych decyzji konsumenckich w dbałości o lepsze środowisko, bo to właśnie te niepozorne i drobne wybory generują produkcję kolejnych śmieci. Wyniki mogą wskazywać na wciąż niską świadomość ekologiczną Polaków, która objawia się m.in. w zakupie jednorazowych plastikowych opakowań (torby, butelki), a te przecież łatwo zastąpić trwalszymi rozwiązaniami, co poza aspektem ekologicznym ma również ważny wymiar ekonomiczny. Prostym rozwiązaniem, które przy minimalnym wysiłku może spowodować globalną zmianę środowiskową, jest rezygnacja z wody butelkowanej. Z badań przeprowadzonych przez markę SodaStream wynika, że jedna plastikowa butelka rozkłada się w środowisku naturalnym przez 450 lat, co oznacza, że środowiskowych efektów odpadu pozostawionego w wakacje jeszcze długo będą doświadczać przyszłe pokolenia. Z tego względu firma postanowiła wesprzeć ekologiczną rewolucję, m.in. promując bardziej zaawansowaną formę recyklingu – tzw. precycling, czyli idea świadomego wyboru rozwiązań ekologicznych, mających ograniczyć potrzebę recyklingu. Zajmuje się także produkcją ekspresów do wody gazowanej oraz butelek, zaś każda z nich zastępuje 50 tys. jednorazowych plastikowych butelek i puszek.

 

© Andrey Bandurenko