Nowe zasady recyklingu pojazdów

eco info | 31.12.2015 11:36

1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. M.in. znosi ona opłatę recyklingową za wprowadzenie pojazdu na teren Polski.
 
Osoby prywatne i firmy, które sprowadzą do Polski auta po 1 stycznia 2016 roku, nie będą wnosić 500 zł opłaty recyklingowej. 
 
© TomFreeze 
 
Dla ustalenia obowiązku zapłaty kluczowe znaczenie ma data sprowadzenia pojazdu na teren kraju, tj. data wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu, albo data przywozu pojazdu na terytorium Polski.
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania pojazdów na terytorium Polski, mają obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
 
Jednocześnie wprowadzono zmiany w zakresie dofinansowania stacji demontażu pojazdów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należna za 2015 rok dopłata do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie wypłacana przedsiębiorcom w roku 2016 na dotychczasowych zasadach. W kolejnych latach stacje demontażu nie będą otrzymywać dofinansowania w formie dotacji. 
 
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933).
 
(ad/nfoś)