Ziemia jak grzejnik

eco dom | 09.03.2016 06:40

Ziemia ma w sobie mnóstwo, pochodzącej z jądra, energii termicznej. W jaki sposób i jakim kosztem można wykorzystać tę energię do celów grzewczych?  
 
© fotolia.com
 
Energię cieplną z Ziemi pozyskać można dzięki odwiertom geotermalnym. Jest to jedna z wielu inwestycji, która zwraca się w o wiele tańszych rachunkach za ogrzewanie budynków. Ponadto jest wygodna, bo działa podobnie jak sieć ciepła systemowego oraz ekologiczna, bo by uzyskać gorącą wodę nie trzeba budować ciepłowni opalanych węglem lub innymi paliwami, których spalanie powoduje, że do atmosfery emitowane są szkodliwe związki chemiczne. 

Energia geotermalna, czyli wewnętrzne ciepło Ziemi wykorzystywane jest najczęściej w parach geotermalnych wytwarzających prąd oraz w ciepłownictwie, gdzie przykładem jest Geotermia Podhalańska S.A z siedzibą w Szaflarach, która zaopatruje w energię cieplną Nowy Targ oraz Zakopane. Jednak co wtedy, kiedy nie ma możliwości przyłączenia się do takiej sieci? Czy prywatny, drobny inwestor może pozwolić sobie na taki luksus jak geotermia? Tak,  jeśli zostanie spełnionych kilka warunków - jednym z nich są warunki środowiskowe.
 
Polska jest krajem, w którym energię geotermalną można wykorzystywać na całym jej obszarze, jednakże tylko na mniej niż połowie jest to opłacalne. By było to opłacalne wymagana temperatura wód podziemnych to minimum 65oC na 2km, wysoka wydajność źródła oraz odpowiednio niskie zasolenie wody. W przypadku gdy wody termalne znajdują się na małych głębokościach, opłacalność rośnie ze względu na malejący koszt wykonania odwiertu pionowego, którego koszty oscylują w granicach od 150 do 200 zł za metr.
 
Alternatywą dla kosztochłonnych wierceń pionowych są… instalacje poziome. Zakup rur, mieszaniny glikolu z wodą krążącą w przyszłej instalacji oraz wykonanie wykopu są znacznie tańsze w realizacji. W obu przypadkach należy doliczyć koszt kupna i montażu pompy ciepła, która z instalacją poziomą może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inwestycja ta może zwrócić się w ciągu kilku, kilkunastu lat, w zależności od zapotrzebowania na energię budynku, w którym instalacja ma być zamontowana.  
Dla osób, które w swoich gospodarstwach domowych płacą duże rachunki za ogrzewanie takie inwestycje mogą być opłacalne.
 
Na poszukiwania wód geotermalnych i badanie możliwości ich wykorzystania poprzez montaż odpowiednich instalacji można uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Dotacje są udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 4.3, jednakże mogą z nich tylko korzystać instytucje wymienione w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.). Jeśli chodzi o prywatnych inwestorów, powstają indywidualne programy dofinansowania tworzone przez samorządy, warto więc pytać w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym o możliwości dofinansowania.

Ważny jest ekologiczny aspekt inwestycji w odwiert geotermalny, gdyż na całym świecie zainstalowano już 130 mln pomp ciepła. Wiele osób twierdzi, że pompy ciepła zasługują na państwowe dotacje, ponieważ dotychczasowe wykorzystanie energii z wód geotermalnych spowodowało zmniejszenie globalnej emisji CO2 o 0,7%, a w przypadku całkowitego wykorzystania potencjału energii geotermalnej mogło by dojść nawet do 6%. 
 
Szymon Holeksa