Eko inwestycje w Bytomiu

Anna Dulak

eco samorząd | 01.03.2017 08:36

Władze samorządowe wielu miast nadal pochylają się nad problemem niskiej emisji. Temat stał się ostatnio niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście alarmujących danych na temat smogu. Normy pyłu w kilku miejscowościach w Polsce zostały przekroczone nawet o kilkaset procent.

Niestety, mimo głośnego tematu niskiej emisji, wielu mieszkańców nadal nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia lub wyeliminowania tego ważnego problemu. Choć nie brakuje chęci, często brak inicjatywy wynika ze zwykłej niewiedzy, od czego rozpocząć działania oraz jak je realizować. Zapomina się też o możliwościach dofinansowania takich inwestycji, albo – co gorsza – porzuca się swoje plany w obawie przed biurokracją, kolejkami czy stosem pism do wypełnienia.

Na pochwałę zasługują więc różnego rodzaju spotkania i konferencje poświęcone zasadom pozyskiwania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, przebiegu całej procedury i wdrażania pomysłów w życie. Organizatorzy wyjaśniają wszelkie wątpliwości, jakie nasuwają się w sprawie realizacji inwestycji, służą pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań.

Jedna z takich konferencji odbyła się w lutym 2017 r. w Bytomiu. Inicjatywę podjął Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, który zorganizował spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków pieniężnych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza w budynkach mieszkalnych. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz firmy zarządzające nieruchomościami. Podczas konferencji udzielono odpowiedzi na pytanie, od czego rozpocząć działania związane z pozyskaniem dotacji na proekologiczne inwestycje, a także rozważano, o jakie pieniądze można aplikować w ramach dofinasowania i czy lepiej wziąć kredyt na dobrych warunkach.

Gościem spotkania był Andrzej Pilot Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także eksperci z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi oraz Zespołu Funduszy Europejskich. Wspólnie omówili zasady udzielania dofinansowań przez WFOŚiGW oraz przedstawili zadania finansowane przez Fundusz w zakresie likwidacji niskiej emisji. Programy te realizowane są na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej zarówno ze środków statutowych Funduszu, jak też z dotacji unijnych na lata 2014-2020. Wśród nich znalazły się m.in.: przedsięwzięcia związane z wdrażaniem projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych czy budowy i modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.


Pod koniec spotkania dyskutowano o tym, jakie problemy można napotkać zarówno na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, jak i w trakcie samej realizacji zadań.

(ad)

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.