Ochrona środowiska a wyzwania w energetyce

Anna Dulak

eco energia | 08.04.2017 07:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konferencję poświęconą energetyce i ciepłownictwie. Duże zainteresowanie ze strony słuchaczy potwierdza, jak ważne znaczenie mają działania proekologiczne w tym zakresie. Uczestnicy konferencji przedstawili liczne propozycje takich działań w sektorze energetyczno-ciepłowniczym.

- To druga w tym roku publiczna dyskusja organizowana w siedzibie Narodowego Funduszu. W lutym z bardzo dużym odzewem spotkała się wymiana opinii w sprawie przyszłości elektromobilności w Polsce. Tym razem chcieliśmy skupić się na energetyce i ciepłownictwie, których rozwój również ma służyć ochronie środowiska – mówi Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

W ramach debaty, która przyciągnęła prawie 200 uczestników, zaplanowano aż 15 bloków tematycznych poświęconych energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska. Dyskutowano na takie tematy, jak: wyzwania związane z polityką klimatyczną i środowiskową, rozwój ciepłownictwa, dostępne systemy wsparcia w zakresie energetyki, modele finansowania efektywnych źródeł energii, a także rekomendacje gałęzi ciepłowniczej w zakresie czystej energii.


Obecny na spotkaniu Minister Środowiska prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na unikatowe warunki Polski dla budowy nowoczesnej i innowacyjnej energetyki: centralne położenie w łączącej się Europie, duże zasoby paliw kopalnych oraz energii geotermalnej. Przywołał dane, z których wynika, że w latach 2008-2012 Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 30% (przy wymaganych 6%). Według Ministra powinniśmy stawiać na ciepło systemowe, aby poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przypomniał też, że już w przyszłym roku Polska po raz trzeci będzie gospodarzem COP – Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych.

Z kolei wiceszef resortu energii Andrzej J. Piotrowski podkreślił wagę energii cieplnej – trzeciego jej rodzaju obok energii elektrycznej i energii środków transportu. Dystrybucją energii cieplnej (łączna moc 56 GW) zajmuje się w Polsce ponad 1100 spółek. Sieć ciepłownicza to globalnie ok. 400 tys. km infrastruktury liniowej. Według Wiceministra źródłem ciepła powinny być polskie zasoby – węgiel, geotermia i biomasa leśna (do 10%) oraz większe wykorzystanie pomp ciepła, których masowe stosowanie obniży wysokie koszty. Natomiast gaz, który tylko w 30% pochodzi z rodzimych zasobów, powinien być w ciepłownictwie stosowany w ograniczonym zakresie.

W głównej części konferencji wygłoszone zostały prezentacje dotyczące różnych aspektów sektora energetyczno-ciepłowniczego. Pierwsza z nich poświęcona była wymogom emisyjnym wynikającym z polityki środowiskowej UE, o czym mówił Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska. Następnie Piotr Czopek z Departamentu Energii Odnawialnej podjął temat odnawialnych źródeł energii w aspekcie ciepłownictwa i kogeneracji. O węglu jako przyszłościowym nośniku czystej energii rozprawiał prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, Kierownik Katedry Inżynierii Energii na Politechnice Częstochowskiej, a o biomasie leśnej jako odnawialnym źródle energii wypowiedział się dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Dostępne systemy wsparcia stały się przedmiotem rozważań Artura Michalskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Swoją prezentację, poświęconą koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce, przedstawił Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Podsumowania konferencji nt. „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska” dokonał Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej. Najważniejsze wnioski ze spotkania w Warszawie sprowadzają się m.in. do stwierdzenia, że przed polskim ciepłownictwem stoją w najbliższych latach poważne wyzwania zdeterminowane wysokimi nakładami inwestycyjnymi w ograniczonym czasie i ograniczonymi możliwościami realizacyjnymi. Rozwój ciepłownictwa systemowego i wysokosprawnej kogeneracji uznano za priorytetowe, zaś odpowiedzią na lokalne potrzeby energetyczne, w tym zapotrzebowanie na ciepło, stały się klastry energii.

/fot. Krzysztof Kuczek, NFOŚiGW/

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach