Ogrody PERMAKULTURY w trosce o Matkę Naturę

eco energia | 21.09.2014 07:30

Idea tworzenia ogrodów metodą permakultury sięga już czasów średniowiecznych. Perma pochodzi z języka angielskiego; permanent oznacza: stały, zaś kultura- culture - w znaczeniu uprawy. Centralnym elementem filozofii uprawiania ogrodów w duchu permakulturowym jest naśladowanie naturalnego rytmu działania Matki Natury. 
 
© KChodorowski 
 
Jest to taka uprawa roślin i ziemi, w ramach której nadrzędna staje się troska o wszystkie systemy życia znajdujące się w glebie. Wszystko po to, by mogły one przetrwać i rozwijać się bez zakłóceń. Pielęgnacja roślin w tym duchu ma zatem koncentrować się wokół działań takich jak: pielęgnacja poprzez stuprocentowe naturalne nawożenie i ściółkowanie roślin, metody jak najmniej inwazyjne, a więc nieprzekopywanie ziemi, wzbogacanie gleby kompostem lub naturalnym obornikiem. 
 
Zasady etyczne permanentnej kultury dotyczą nie tylko troski o ziemię, ale i o ludzi, dla których zdrowa Ziemia jest najistotniejszym elementem życia. Działając w myśl zasady, że tylko zdrowe środowisko i ekosystem jest w stanie wytworzyć taką ilość dóbr w nadwyżce, do której będą mieć dostęp również ludzie. Wszystko jednak musi odbywać się na zasadzie współdziałania, ku któremu skierowana jest idea permanentnej kultury. Umiejętne zarządzanie naszymi potrzebami i powrót do współpracy z naturą procentuje stworzeniem sprawnych ekosystemów oraz zachowaniem bioróżnorodności i stworzeniem warunków do optymalnej samowystarczalności z zachowaniem zasad ekorozwoju.
 
Podstawowe zasady PERMAKULTURY:
 
Take Care of the Earth – Troszcz się o Ziemię
Take Care of the People - Troszcz się o Ludzi 
Share the Surplus – Dziel się Nadmiarem
Fair Share – Sprawiedliwy podział.
 
Tekst: Anna Trzop