PIE: Ekolaury 2017 wręczone

Anna Dulak

eco info | 27.10.2017 15:08

W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki, aby podsumować kolejną, szesnastą już edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 24 października br.
 
© PIE
 
Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby było i jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów - w szczególności gospodarczych - w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.
 
Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017” poprzedziło wręczenie dyplomów w Konkursie Kotły TOPTEN. To już szósta edycja konkursu dla producentów kotłów. Tegoroczna odbywała się pod nazwą TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017. Celem konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.
 
W trakcie Gali wręczone zostały także Medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”.
 
© PIE  

Ekolaury dla 18 firm
Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2017 roku odbyła się 16. edycja Konkursu. W bieżącym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Jan Szyszko - Minister Środowiska, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Realizacja Konkursu  przyczynia się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje mobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Kapituła Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w tegorocznej edycji przyznała 18 ekolaurów oraz 7 wyróżnień.

W kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa" wyróżnieni zostali: Gmina Bochnia (za budowę kanalizacji sanitarnej południe w miejscowościach Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie oraz budowę kanalizacji sanitarnej „Kanalizacja Północ” w miejscowości Gawłów-Zastawie, Orłów Szlachecki), a także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie - za modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Kujawy. Ekolaury zdobyli: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

W kategorii „Ochrona powierzchni Ziemi, gospodarka odpadami” statuetki wręczono firmom: SUEZ Zielona Energia Sp. z o. o. za instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz BATERPOL S.A. za przedsięwzięcie pn.: „Węzeł do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania-umożliwienie przetopu odpadów o znacznym zanieczyszczeniu”.

W kategorii „Ochrona powietrza” zwycięzcami okazało się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o., za zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach).
Nagrody w kategorii „Ekoprodukt, zielone technologie” odebrali: DEFRO Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa za niskoemisyjny, automatyczny kocioł na węgiel Sigma E, EKO WERY Teresa Strzelczyk za promowanie nowatorskich rozwiązań w formie wynalazku firmy EKO WERY (Kocioł Michał 25 zaopatrzony w palnik spalania dymu, znacząco obniżającego emisje spalin do atmosfery, zmniejszający ilość spalonego opału) oraz Werner&Mertz Polska Sp. z o.o.  za ekologiczny system do profesjonalnego utrzymania czystości QUICK&EASY marki green care PROFESSIONAL.

Wyróżnienia w kategorii „Edukacja ekologiczna” przyznano: Włocławskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej za przedsięwzięcie: „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu” oraz Regionalnemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. za działanie pn.: „Kompleksowa organizacja pobytu dzieci i młodzieży na zajęciach edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej”, a także: Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. za przedsięwzięcie: „Edukacja dla ekorozwoju” oraz Powiatowi Bełchatowskiemu za inicjatywę: „Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu bełchatowskiego”. Z kolei nagrody główne otrzymali: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
 
W kategorii „Energooszczędność, efektywność energetyczna” wyróżniona została Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa za modernizację oświetlenia wewnętrznego oraz dźwigów osobowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 
„Czystsza produkcja” to kategoria, w której zwyciężyli:  BOLIX S.A. za przedsięwzięcie pn.: „System odzyskiwania ciepła” oraz McDonald’s Polska Spółka z o.o. za przedsięwzięcie: „Zagospodarowanie zużytego oleju po smażeniu frytek”.
 
W kategorii „Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska” Ekolaury PIE otrzymali: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol Mszczonów, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji” w Katowicach, MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 

 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach