Pieniądze na eko projekty

Anna Dulak

eco samorząd | 11.05.2018 10:55

W ramach środków przeznaczonych dla subregionu centralnego zarząd województwa śląskiego wybrał 95 inwestycji, które otrzymają ponad 295 mln zł dofinansowania.


- To bardzo dobra wiadomość. Cały czas efektywnie czerpiemy z największego w kraju Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego, koncentrując się na rozwoju, innowacjach i nowych technologiach. Daje nam to możliwość dokładania, podobnie jak poszczególne miasta regionu, kolejnych cegiełek w walce ze smogiem - mówi marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa.

 

© 2mmedia


Wśród wybranych projektów dziesięć związanych jest z rozwojem infrastruktury transportu niskoemisyjnego. Dofinansowanie otrzyma m.in. miasto Katowice - pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Jego wartość wyniesie łącznie ponad 56 mln zł. Ponadto powstaną centra przesiadkowe w Bieruniu, Czeladzi, Mikołowie, Pyskowicach, Lublińcu, Herbach, Sośnicowicach i Knurowie. Łączne dofinansowanie przeznaczone dla tych inwestycji to ponad 122,7 mln zł.  


- W walce o czyste powietrze komunikacja miejska, centra przesiadkowe, efektywność energetyczna budynków, budowa instalacji OZE – te wszystkie działania i inicjatywy, oparte o fundusze europejskie, mogą zmienić nasze środowisko. Gratuluję beneficjentom tego naboru, a pozostałych zapraszam do aplikowania o dofinansowanie. To korzyść dla nasz wszystkich – dodaje marszałek Saługa.


Kolejnych 85 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, to inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach infrastruktury publicznej i mieszkaniowej. W ramach przyznanego dofinansowania planowana jest termomodernizacja energetyczna budynków wraz z likwidacją tzw. „niskiej emisji”. W ramach przyznanego dofinansowania możliwa jest również budowa instalacji OZE. Kwota, jaka została przeznaczone na realizację ww. projektów, to ponad 173 mln zł.


Do 10 grudnia br. w subregionie centralnym można składać kolejne projekty z tego obszaru. W tym rozdaniu do dyspozycji wnioskodawców jest ponad 68 mln zł.

 

 

(mp)