Polityka prywatności

 

NOTA PRAWNA

 

Ochrona danych osobowych

Przeglądanie zawartości portalu ecocafe.pl nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych, jednakże korzystanie z niektórych usług może wiązać się z koniecznością rejestracji użtkownika, a w konsekwencji – podania niektórych danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, firma, adres, numer NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Ecocafe.pl gromadzi jedynie dane osobowymi przekazane przez użytkowników portalu podczas komunikacji za pomocą strony www. Dane osobowe udostępnione w powyższy sposób nie są automatycznie zapisywane, za wyjątkiem adresu IP korzystającego ze strony, który jest automatycznie rozpoznawany przez serwer sieciowy. 

 

Dane osobowe przekazane przez użytkowniku portalu, mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawianiai usunięcia. Administratorem danych jest WeSAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499768, posiadająca NIP 6351833295.

 

Ochrona własności intelektualnej
Portal ecocafe.pl oraz wszelkie treści w nim zawarte chronione są przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych oraz inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Treść portalu jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego jej wykorzystywania. Wszelkie korzystanie z treści strony w celach komercyjnych jest niedozwolone.


Linki 
Portal ecocafe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz dostępność innych stron internetowych, do których zamieszczono linki. W związku z powyższym zaleca się przed rozpoczęciem korzystania ze stron, do których prowadzą linki, zapoznanie się z warunkami i zasadami ich użytkowania.