Polska z najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej

eco energia | 31.12.2014 07:44

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Choć polskie miasta wydają spore sumy na działania, które mają zmienić ten stan rzeczy, to nie przyniosły one widocznej poprawy.

 

Jak czytamy w komunikacie NIK - aż sześć polskich miast znajduje się w niechlubnej dziesiątce. Chodzi o europejskie miasta z największą liczbą dni w ciągu roku, w których przekroczone jest dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zdecydowanie "przoduje" tu Kraków, gdzie limity przekroczone były przez 150 dni. Lepiej, choć niewiele, wypadają m.in. Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice.

To właśnie pył zawieszony (PM10 i PM 2,5) i benzo(a)piren psują polskie powietrze w największym stopniu. Wszystkie wpływają też na stan zdrowia mieszkańców, powodując m.in. choroby płuc i działając rakotwórczo. Niestety kontrola we wszystkich miastach wypadła negatywnie - w 2013 roku stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500 procent. Najgorzej pod tym względem wypadł Nowy Sącz.

NIK zwraca uwagę, że wiele samorządów wdraża już programy ochrony powietrza, jednak są to działania prowadzone z dużym opóźnieniem. To wszystko powoduje, że nadal nie zbliżamy się nawet do unijnych norm w tym zakresie. Jeśli nie dotrzymamy standardów z unijnej dyrektywy CAFE, to grozi nam postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i nawet 4 mld złotych kary.


Pełny raport: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-powietrza-przed-zanieczyszczeniami.html