Pompy ciepła i solary dla mieszkańcow Żarek

Anna Dulak

eco energia | 14.08.2017 15:35

Do listopada potrwa montaż pomp ciepła i solarów u mieszkańców gminy Żarki, zaś w czerwcu przyszłego roku zakończy się montaż intalacji fotowoltaicznych. Projekt realizuje Urząd Miasta przy wsparciu prawie 4 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

© Fotolia


Projekt wart uwagi
„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki” to projekt wykonywany przez UM Żarki, będący kontynuacją zadania realizowanego ze środków PROW polegającego na montażu 91 instalacji solarnych. Obecny projekt zakłada montaż odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do instalacji, które służyć maja podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompy ciepła) oraz wytwarzaniu energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy.


Celem projektu jest przede wszystkim spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie liczby wybudowanych jednostek wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł oraz zwiększenie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

© Fotolia


Trudny początek
Firma Polska Ekologia Sp. z o.o., z którą burmistrz Żarek - Klemens Podlejski – zawarł umowę w sprawie realizacji pierwszej części projektu, zobowiązała się do zakupu, montażu oraz uruchomienia 320 zestawów instalacji solarnych i 17 pomp ciepła. Są one przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych na terenie gminy Żarki. O ile ta część inwestycji nie przysporzyła problemów, o tyle kłopoty pojawiły się w odniesieniu do drugiej części przetargu – dotyczącej fotowoltaiki. Do jej realizacji wybrano ofertę firmy FlexiPower Group Sp. z o.o., jednak na początku lipca do Urzędu Miasta i Gminy Żarki zgłoszono odwołanie przez firmę Vertigo Green Energy Sp. z o.o. Zostało więc rozpoczęte postępowanie odwoławcze, w związku z czym podpisanie umowy z Wykonawcą nie było możliwe aż do momentu zakończenia całego procesu. Jednak odwołanie wycofano na krótko przed datą rozprawy w Urzędzie Zamówień Publicznych i instalacje fotowoltaiczne będą montowane od września bieżącego roku do czerwca 2018 roku.

© Fotolia
 

Instalacje fotowoltaiczne coraz popularniejsze

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej postanowiła zmniejszyć zanieczyszczenia pyłowo-gazowe do atmosfery i stawia na nowoczesne źródła energii. Dzięki środkom z Funduszu nastąpi zabudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do CWU na potrzeby budynku przy ulicy Kłodnickiej 97. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 272 tys. zł. Pożyczka w kwocie 69 tys.142 zł przeznaczona zostanie na zabudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy PPH Agrokompleks zlokalizowanego przy ul. Głównej 173 w Ochabach Wielkich. Prywatny przedsiębiorca postanowił wystąpić z takim wnioskiem do Funduszu i decyzją Zarządu może przystąpić do realizacji. Roczne oszczędności na poziomie 4400 zł przyniesie instalacja fotowoltaiczna na dachu firmy 3S Data Center S.A. w Katowicach. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu w wysokości prawie 80.000 zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki.