Ponad 200 milonów na walkę z odpadami

eco energia | 18.08.2015Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza z nową pomocą dla samorządów i przedsiębiorców.


Na usunięcie i zneutralizowanie szkodliwych odpadów przedsiębiorcy i samorządy mogą uzyskać wsparcie z programu, którego budżet opiewa na ponad 200 milionów złotych. To efekt wielu sygnałów docierających do NFOŚiGW, mówiących o groźnych odpadach, których właściciele nie poczuwają się do usunięcia tego rodzaju zagrożeń. Samorządy mogą otrzymać dotację w wysokości 50 proc., a w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Chodzi o wsparcie w sytuacjach, gdy odpady zagrażają środowisku lub zdrowiu i życiu ludzi. Dofinansowywane będą koszty związane m.in. ze zbieraniem odpadów, transportem i unieszkodliwianiem.

Więcej szczegółów programu znajduje się tutaj: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi


Źródło: NFOŚiGW