Powiat Gliwicki posprzątany

Anna Dulak

eco samorząd | 09.12.2017 14:49

704 uczestników, tona śmieci i 43 prace plastyczne – to bilans 18. edycji akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki” oraz towarzyszącego jej konkursu plastycznego.


Akcję podsumowano na spotkaniu w starostwie powiatowym. Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki, podziękowała uczestnikom za udział, zaangażowanie i świadomość ekologiczną. Z kolei Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przedstawił wyniki przedsięwzięcia, które odbyło się 15 września na terenie Knurowa, Pyskowic, Pilchowic, Kuźni Nieborowskiej i Sośnicowic.

 

© Rawpixel.com


Imponujące wyniki
Wśród 704 uczestników znaleźli się uczniowie powiatowych szkół: Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej: DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach, DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej i DPS-u dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. Wysprzątali oni tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miejscowości, w której położona jest dana placówka. Łącznie zebrano 1,15 tony odpadów, z czego 620 kg - z terenu Knurowa, Kuźni Nieborowskiej i Pilchowic, 400 kg w Pyskowicach i 125 kg  z terenu Sośnicowic.


W sprawnym przeprowadzeniu akcji organizatorów wspomogli: PPHU KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, Tonsmeier Południe w Pyskowicach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Przedsięwzięcie koordynowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z budżetu Powiatu Gliwickiego zakupione zostały m.in. worki na odpady i rękawice dla uczestników.

 

© sleto

Nie ma śmieci, są surowce
Sprzątaniu powiatu towarzyszył konkurs plastyczny, do którego zgłoszono 43 prace. Nawiązywały one do tegorocznego hasła ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, które brzmiało: „Nie ma śmieci… są surowce”. Za najlepszą pracę uznano szklarnię miniaturową, którą wykonały uczennice I LO Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.


Podczas spotkania wręczono dyplomy pamiątkowe dla placówek zaangażowanych w obie inicjatywy. Rozdano też liczne nagrody rzeczowe – m.in. narzędzia ogrodnicze, materiały plastyczne i książki. Wręczyli je: wicestarosta Ewa Jurczyga, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego i skarbnik Powiatu Gliwickiego - Maria Owczarzak-Siejko. Tradycyjnie już Szkoły i Domy Pomocy Społecznej otrzymali drzewka magnolii, które posadzą w swych ogrodach.


Na zakończenie spotkania jego uczestnicy mieli okazję zobaczyć filmy dotyczące tematyki smogu.

 

© makistock