Powiat przyjazny środowisku

Anna Dulak

eco samorząd | 14.12.2017 18:50

12 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podsumowano konkurs  „Powiat Przyjazny Środowisku”, w ramach którego Powiat Gliwicki co roku udziela gminom pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

© Paweł Baran


W konkursie nagradzane są konkretne przedsięwzięcia służące ekologii. W tym roku wpłynęło 25 wniosków z 8 gmin. Podczas spotkania laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. Wręczyli je przedstawiciele Powiatu Gliwickiego: starosta, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Frejno oraz radny Winfryd Ficoń. I miejsce zdobył projekt „Drzewa – zielone skarby przyrody”, złożony przez gminę Pyskowice, a łączący edukację ekologiczną dzieci z przedsięwzięciem polegającym na wzbogaceniu terenu zielonego o nową roślinność – realizowany przez pyskowickie Przedszkole nr 1. Otrzymał on dotację powiatu w wysokości 2 750 zł. II miejsce – i 2 500 zł – przyznane zostało Przyszowicom w gminie Gierałtowice na realizację projektu „Bliżej przyrody. Światowy Dzień Zwierząt w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach”, który także łączy edukację ekologiczną dzieci z nasadzeniem nowej roślinności. III miejsce zajęło Chechło w gminie Rudziniec, otrzymując 2 250 zł za projekt „Mini ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Zielony Zakątek w sołectwie Chechło – cz. 2”, który poprawił estetykę otoczenia szkoły i przyczynił się do propagowania wiedzy ekologicznej wśród uczniów.

 

© Starostwo Gliwice


Cieszę się, że konkurs cieszy się coraz większą popularnością i z roku na rok przybywa złożonych wniosków – mówił starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Przeznaczony on był początkowo dla sołectw, więc mogły w nim brać udział tylko gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, ale dwa lata temu zmieniliśmy regulamin, bowiem i gminy o charakterze miejskim chciały w nim uczestniczyć. Nagradzamy w nim społeczników – wnioski konstruują m.in. sołtysi, rady sołeckie, stowarzyszenia, szkoły i przedszkola – dla których ważne są sprawy ochrony środowiska. Dzięki ich pracy nasz powiat, sołectwa, gminy i miasta stają się coraz piękniejsze, wzrasta też świadomość ekologiczna mieszkańców. To prawdziwa przyjemność, że możemy wesprzeć finansowo te cenne przedsięwzięcia.

 

© Starostwo Gliwice


Równorzędne nagrody po 1 220 zł przyznane zostały następującym sołectwom: Przyszowice-Chudów w gminie Gierałtowice, Nieborowicom w gminie Pilchowice, Wilczy (gm. Pilchowice), Żernicy (gm. Pilchowice), Bycinie (gm. Rudziniec), Łanom (gm. Rudziniec), Poniszowicom (gm. Rudziniec), Widowowi (gm. Rudziniec), Smolnicy w gm. Sośnicowice, Paczynie (gm. Toszek), Pniowowi (gm. Toszek), Sarnowowi (gm. Toszek), Pisarzowicom (gm. Toszek), Błażejowicom (gm. Wielowieś), Kieleczce (gm. Wielowieś), Wielowsi, Wiśniczom (gm. Wielowieś) i Zacharzowicom (gm. Wielowieś). Nagrody takie otrzymały również gminy Knurów i Pyskowice. Efekty wszystkich wyróżnionych przedsięwzięć można już podziwiać, gdyż - zgodnie z wymogami konkursu - musiały zostać zakończone jesienią bieżącego roku.

 

© Starostwo Gliwice


Podsumowanie konkursu miało uroczysty charakter. Specjalny dyplom  ufundowany przez Powiat Gliwicki otrzymali także przedstawiciele gminy i sołectwa Pilchowice, bowiem właśnie Pilchowice zdobyły w tym roku tytuł „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego” w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego. Sekretarz gminy Dagmara Dzida i sołtys Józef Nierychło odebrali go z rąk radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystiana Kiełbasy oraz przedstawicieli powiatu.

 

© Paweł Baran


Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono problemowi likwidacji smogu na terenie powiatu. Prezentację na ten temat przedstawił Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie, a uzupełniły ją materiały multimedialne zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Miłym artystycznym akcentem spotkania był występ dzieci – laureatów XII Festiwalu Gwary Śląskiej, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili Szymona Grochlę ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie, grupę z Przedszkola w Wielowsi oraz Natalię Zaczkowską z SP w Rudnie.   

 Zdjęcia: http://www.starostwo.gliwice.pl
(mp)