Projekt badawczy ECO i Politechniki Opolskiej

do poczytania | 25.05.2016 11:50

Rusza kolejny wspólny projekt badawczy Politechniki Opolskiej i ECO SA, którego celem jest próba odzyskania i wykorzystania energii odpadowej stałych produktów spalania w ciepłowniczych kotłach rusztowych. Jeśli wyniki badań potwierdzą oczekiwania, powstanie możliwość oszczędności paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła. Dzięki ograniczeniu emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu - zyska także środowisko naturalne.
 
 
Klucz do sukcesu znajduje się w podniesieniu sprawności wytwarzania w  wodnym kotle rusztowym (badania odbędą się na kotle WR-25) poprzez częściowe odzyskanie traconego ciepła żużla. Kotły typu WR są najczęściej stosowanymi urządzeniami w ciepłowniach miejskich. Podczas spalania węgiel przemieszcza się w kotle (dzięki ruchomemu rusztowi), aby w finale procesu zamienić się w żużel. Gorący żużel o temperaturze ok. 150 oC wpadając do odżużlacza wypełnionego wodą - podgrzewa ją (wstępne pomiary wykazały, że temperatura wody osiąga wartość ok. 50- 60o C ).
 
Opolscy naukowcy dostrzegają kilka zagadnień, dzięki którym sprawność przemiany w kotle można udoskonalić. Jednym z nich jest właśnie możliwość wykorzystania gorącej wody do podgrzania powietrza pierwotnego w kotle, a przez to poprawy sprawności spalania. Wymagałoby to przeróbek w instalacji, ale per saldo mogłoby być opłacalne dla produkcji ciepła. Naukowcy z Politechniki zakładają, że uzyskana w ten sposób poprawa sprawności kotła przyniesie wymierny efekt w postaci oszczędności paliwa, co z kolei będzie korzystne tak dla technologii, jak i dla ekologii.
 
- Nie odkrywamy Ameryki stwierdzeniem, że żużel powstający w procesie spalania węgla jest gorący - mówi Jarosław Kamionka, kierownik działu zarządzania majątkiem w ECO. Ale z pewnością warto sprawdzić, czy technicznie, a potem ekonomicznie obroni się rozwiązanie umożliwiające częściowy odzysk entalpii żużla, a przez to  podniesienie sprawności naszych kotłów ciepłowniczych. I temu ma służyć ten projekt badawczy, wpisujący się w program, a raczej misję naszego przedsiębiorstwa: nieustannego poszukiwania możliwości efektywnego prowadzenia procesu produkcji ciepła. 
 
Dr inż. Mariusz Tańczuk z Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – jeden z pomysłodawców i inicjatorów projektu - dodaje, że badanie możliwości wykorzystania energii odzyskanej z żużla obejmie zarówno kwestie termodynamiczne, techniczne jak i ekonomiczne, czyli mówiąc wprost: odpowie na pytania, czy będzie to możliwe i opłacalne. Jeśli tak, naukowcy z opolskiej uczelni oraz pracownicy ECO staną się pionierami nowego rozwiązania, bo nikt dotąd nie realizował w Polsce takiego projektu. 
 
Prace nad wykorzystaniem energii gorącego żużla będą kolejnym wspólnym przedsięwzięciem uczelni i koncernu energetycznego. Od 2015 roku ECO wraz z Politechniką Wrocławską i Opolską oraz innymi europejskimi uczelniami bada, czy możliwe jest efektywne współspalanie węgla brunatnego i kamiennego w kotłach ciepłowniczych. Współpraca przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi odbywa się również w innych przestrzeniach – ECO posiada program praktyk oraz zajęć praktycznych w elektrociepłowni, zapraszając na nie studentów kierunków energetycznych Politechniki Opolskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu Opolskiego a także studentów z zagranicy studiujących na opolskich uczelniach w ramach programu Erasmus+.