Przeciw niskiej emisji

Anna Dulak

eco samorząd | 21.11.2017 17:35

20 listopada w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji w Powiecie Gliwickim.

 

© BP Starostwo Gliwice
 
Zespół powołany został Zarządzeniem Starosty Gliwickiego z 21 marca br. W jego skład wchodzą naukowcy, posłowie, przedstawiciele środowiska medycznego, radni, włodarze gmin z powiatu gliwickiego oraz reprezentanci instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
 
Uczestników spotkania powitał starosta gliwicki Waldemar Dombek wraz z gospodarzem miejsca – dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego Dorotą Gumienny. Posiedzenie poprowadził naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka.

 

© BP Starostwo Gliwice
 
Ważne wystąpienia
Podczas posiedzenia członkowie Zespołu mieli możliwość wysłuchania trzech prelekcji.


O zadaniach i bieżącej działalności Klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” opowiedział zebranym wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Włodzimierz Gwiżdż. Porozumienie o ustanowieniu klastra podpisane zostało 28 września br. Zawarli je przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, wszystkich ośmiu gmin wchodzących w jego skład (czyli Gierałtowic, Knurowa, Pilchowic, Pyskowic, Rudzińca, Sośnicowic, Toszka i Wielowsi), a także pięciu firm (z Łanów Wielkich, Wilczy, Nieborowic i Gliwic) i radca prawny z Rybnika. Głównym celem klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji, ograniczenia kosztów energii dla jego uczestników poprzez wzrost wykorzystania energii z OZE oraz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu gliwickiego. Obecnie członkowie klastra pracują m.in. nad wnioskami o pozyskanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie fotowoltaiki.

Następnie dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek, kierownik Katedry Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej w Gliwicach, opowiedziała o zanieczyszczeniach wprowadzanych do powietrza z niskiej emisji. Ostatnią prelekcję wygłosiła Blanka Romanowska, kierownik referatu ds. planowania w zakresie ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W swym wystąpieniu poruszyła kwestię aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, a także „uchwały antysmogowej” przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego.

 

© BP Starostwo Gliwice
 
Uczestnicy spotkania otrzymali również informację o możliwych dofinansowaniach do zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą przedstawiła Elżbieta Kisiel. Spotkanie zakończyła dyskusja, która dotyczyła działań zmierzających do zwalczania niskiej emisji.