Czyste skały - rusza kolejna edycja akcji

Anna Dulak

eco info | 04.11.2016 12:17

Związek Gmin Jurajskich w dniach 8-9 listopada będzie realizował trzecią edycję projektu „Czyste Skały”. Do tegorocznej edycji wytypowano: masyw Wielkiej Turni w Dolinie Będkowskiej, Skałę Triasową w Bolęcinie, Ostańce Skalne w centrum Kroczyc oraz Okiennik Wielki w Piasecznie.
 
ⓒ bip.wspinka.org
 
Na temat projektu rozmawiamy z dyrektorem biura Związku Gmin Jurajskich, Robertem Nierodą.

Na czym polega akcja „Czyste skały”?
Akcja „Czyste skały” polega na usuwaniu niepożądanego graffiti ze skał jurajskich metodą piaskowania. To metoda nieinwazyjna – napisy, które albo sprejem albo farbą zostały naniesione na skały, są czyszczone piaskiem wyrzucanym z piaskarki pod bardzo dużym ciśnieniem, co powoduje starcie tych napisów. Jedyny ślad, jaki zostaje po piaskowaniu, to bardzo sypki piasek, który przy większym wietrze czy deszczu jest rozproszony i go po prostu nie ma.

Na czym polega trudność akcji?
Główna trudność akcji to umieszczenie piaskarki w pobliżu skały. Zazwyczaj piaskowanie przeprowadza się w środowisku jakiejś hali, gdzie mamy do dyspozycji prąd i sprężone powietrze, więc wtedy nie jest to trudna czynność, ale już w terenie okazuje się ona bardzo trudna. Musimy mieć do dyspozycji odpowiedni kompresor, który zapewni piaskarce odpowiednie ciśnienie. Piaskarkę trzeba też dostarczyć w pobliże skał, co niejednokrotnie jest bardzo trudne, bo są one usadowione na różnych wzniesieniach i do większości wręcz nie da się dojechać, więc sprzęt musi być dostarczony ręcznie.
Kolejna trudność to wysokość skał – zabrudzenia nie zawsze zlokalizowane są na takiej wysokości, że możemy się tam dostać z poziomu gruntu, czasami trzeba się wspiąć na te skały. Kiedy przeprowadzaliśmy czyszczenie na Okienniku Wielkim czy w Dolinie Kobylańskiej, potrzebna była też technika alpinistyczna, by człowiek, który czyści skałę, czuł się bezpieczny.

Ile osób zaangażowanych jest w akcję?
Do samego piaskowania potrzebne są tak naprawdę dwie osoby – jedna, która obsługuje piaskarkę i druga, która fizycznie czyści skałę. Natomiast do zadań logistycznych potrzeba więcej osób, bo dwie nie poradzą sobie ze ściągnięciem piaskarki, rozłożeniem przewodów wysokiego ciśnienia, które też muszą być doprowadzone. Korzystamy więc z pomocy straży pożarnej, a w kwestiach związanych z zabezpieczeniem wysokościowym, współpracujemy z grupą jurajską GOPR, która czuwa nad tym, by osobom przeprowadzającym czyszczenie nic się nie stało.
 
ZOBACZ FILM!
 
 
Tegoroczna edycja zaplanowana jest na 8 i 9 listopada:
8 listopada od godziny 9.00 akcja będzie prowadzona w Dolinie Będkowskiej, a ok. godziny 12-13 odbędzie się czyszczenie Skały Triasowej w Bolęcinie.
9 listopada od godziny 9.00 zacznie się czyszczenie skały w centrum Kroczyc, następnie ok. godziny 12 przeprowadzone będzie na Okienniku Wielkim.