Słowenia: Woda zagwarantowana w konstytucji

Anna Dulak

eco info | 25.11.2016

Parlament Słowenii przyjął poprawkę do konstytucji, na mocy której dostęp do wody pitnej uznano za podstawowe prawo przysługujące każdemu obywatelowi. Tym samym woda nie jest już towarem rynkowym, ale stała się dobrem publicznym zarządzanym przez państwo.

Poprawkę do konstytucji przyjęto jednogłośnie, choć od głosu wstrzymali się deputowani centroprawicowej opozycyjnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej. Według nich, takie działania rządu nie są potrzebne, natomiast prawdziwym celem jest uzyskanie wzrostu poparcia ze strony społeczeństwa. Po wprowadzeniu zmian w ustawie zasadniczej, dostęp do pitnej wody stał się dla Słoweńców jednym z praw podstawowych. W praktyce oznacza to, że za wodę w tym kraju po prostu nie trzeba będzie płacić.

Zasoby wodne stanowią element dobra publicznego zarządzanego przez państwo. Źródła wody mają być wykorzystywane w pierwszej kolejności w sposób stały dla zapewnienia obywatelom dostaw wody pitnej do gospodarstw domowych i w związku z tym nie mogą być traktowane jako towar rynkowy – czytamy w dokumencie.

Premier Miro Crerar określił wodę jako "płynne złoto XXI wieku". Jego zdaniem, kraj powinien chronić je w najbardziej efektywny sposób od strony prawnej”. - W Słowenii jest woda bardzo wysokiej jakości i, ze względu na swoją wartość, w przyszłości z pewnością będzie celem zabiegów ze strony innych krajów oraz korporacji międzynarodowych – wyjaśniał premier podczas debaty, argumentując konieczność zmian prawnych.
 

Słowenia to pierwsze państwo UE, które zdecydowało się na wpisanie dostępu do wody pitnej do konstytucyjnego katalogu praw podstawowych.
 
 
 

/The Guardian/