Spaceruj i poznawaj przyrodę – Kraków inspiruje!

po godzinach | 22.09.2014 06:20

 
Jak zachęcić osoby w różnym wieku nie tylko do poznawania walorów przyrodniczych danego regionu, ale również do podejmowania aktywności w kierunku jej ochrony? Poprzez spacery! Przyrodnicze spacery po Krakowie to projekt, który już po raz piąty zaktywizował mieszkańców Grodu Kraka i pomógł im odkryć nieznane miejsca w swojej okolicy.
 
Aktywne wakacje na łonie natury
 
Projekt Przyrodnicze spacery po Krakowie objął w tym roku 20 wędrówek w czerwcowe, lipcowe i sierpniowe weekendy. Grupki spacerowiczów spotykały się w ustalonych punktach w mieście lub na jego obrzeżach i wraz z przewodnikiem udawały się na wędrówkę po cennych  przyrodniczo (pod względem botanicznym, geologicznym, ornitologicznym, itp.) terenach Krakowa. Były to m. in. obszary Natury 2000, rezerwaty przyrody czy użytki ekologiczne. Wśród bardziej znanych miejsc znalazły się Zalew Zakrzówek, Kopiec Wandy, Las Wolski czy Lasek Mogilski, do mniej uczęszczanych należały np. Rozlewisko Potoku Rzewnego, Łąki w Opatkowicach, Dolina Wilgi i Uroczysko Kowadza.
 
Z aparatem, z lornetką, z notesem…
 
Doskonale przygotowani spacerowicze, wyposażeni byli nie tylko w aparaty fotograficzne czy lornetki, ale również notatniki do zapisywania przekazywanych informacji. Przemierzali kilkukilometrowe trasy wraz z naukowcami z najlepszych krakowskich uczelni i placówek badawczych. Prowadzący chętnie dzielili się swoją wiedzą z zakresu botaniki, ornitologii, geologii, entomologii czy ekologii, prezentując cenne walory przyrodnicze znajdujące się na terenie Krakowa i opowiadając o rzadkich gatunkach zwierząt i roślin, a także siedliskach ich bytowania oraz formach ochrony.
 
© Jörg Hackemann  
 
Podziwiamy i chronimy
 
Kraków słynie jako dawna stolica Polski, siedziba królów, miasto uniwersyteckie. Jest promowane pod względem kulturowym i turystycznym, ale nadal zbyt mały nacisk kładzie się na jego walory przyrodnicze, które są niezwykle cenne. Żyje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin, część z nich objętych jest ścisłą ochroną. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, szacunku do przyrody, edukacja w zakresie zagrożeń środowiska przyrodniczego, a także form ochrony przyrody w środowisku miejskim, które dynamicznie się rozwija – to właśnie cele projektu. Kieruje on uwagę na rozpoznanie mało znanych, a czasem zupełnie nieodkrytych walorów Krakowa, a także promuje aktywne spędzanie czasu wolnego. Może posłużyć za inspirację dla instytucji pozarządowych i samorządów z innych regionów dla realizacji podobnych inicjatyw oraz promowania lokalnej przyrody wśród mieszkańców i turystów.
Pięć lat spacerów
 
Spacery edukacyjne po Krakowie to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wczoraj w Pracowni Klubu Jagiellońskiego na krakowskim Rynku Głównym odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny projekt. W jego trakcie uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
 
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut