Spotkania dla liderów alarmów smogowych

Anna Dulak

eco info | 26.09.2017 19:18

Fundacja Napraw Sobie Miasto z Katowic zrealizuje program edukacyjny skierowany do lokalnych liderów alarmów smogowych z województwa śląskiego. Alarmy smogowe są grupami mieszkańców podejmujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza, które funkcjonują w wielu miastach na terenie województwa śląskiego.
 
© Marcin Urbański
 
 
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji 30 aktywistów lokalnych alarmów smogowych. Ma to nastąpić dzięki zorganizowaniu cyklu czterech seminariów poświęconych systemowi społecznej oceny lokalnej polityki antysmogowej. W ramach spotkań uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. czym można legalnie palić w polskich piecach, co oznacza 5 klasa pieca, jak prezentuje się rynek węgla w Polsce, a także jak wygląda teoria i praktyka podłączania do sieci gazowej i ciepłowniczej. Podczas cyklu przedstawione zostaną też dobre praktyki stosowane w Czechach i na Słowacji oraz zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków. Seminaria połączone zostaną z panelami dyskusyjnymi, które dla lokalnych liderów opinii będą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej m.in. przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
 
Cykl zamknie raport sporządzony po wszystkich seminariach. Będzie on stanowił swoisty poradnik dobrych praktyk dla lokalnych alarmów smogowych.
 
Program został dofinansowany ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 16.700,00 zł. Potrwa on do końca 2017 roku.