Susły kolejno odlicz!

eco energia | 02.06.2014 07:12

W wakacje miłośnicy przyrody mogą pomóc w liczeniu susła moręgowanego, czyli tzw. europejskiej wiewiórki ziemnej - która w latach 80. całkowicie zniknęła z terytorium Polski. Gatunek ten przywraca teraz Towarzystwo "Salamandra", które organizuje wakacyjne liczenie tych ssaków.

 

Jeszcze kilka lat temu susłów moręgowanych nie było w Polsce niemal wcale. Główną przyczyną ich wymarcia był sposób gospodarowania gruntami. W niektórych miejscach zaorywano łąki i zamieniono je na pola, w innych susły wytępiono chemiczne, jeszcze w innych zalesiano tereny, albo zaniechano koszenia traw.

 

Prace nad przywróceniem gatunku w Polsce od kilku lat prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Pierwszym etapem procesu reintrodukcji susła było sprawdzenie, czy na pewno tego gatunku już w Polsce nie ma. W 2000 roku uruchomiono program, podczas którego trzeba było m.in. sprawdzić, co było przyczyną wymarcia susła w poszczególnych stanowiskach, czy te zagrożenia nie są wciąż aktualne oraz czy są warunki, które pozwalają na to by zwierzęta miały szansę wrócić.

 

Następnie, po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i funduszy, specjaliści "Salamandry” sprowadzili susły z Węgier; są one teraz hodowane w ogrodach zoologicznych w Poznaniu i Opolu. Na wolność wypuszczany jest ich przychówek. Podczas wakacyjnego liczenia tych ssaków będzie można wyliczyć, ile z nich przetrwało zimę i wiosnę oraz prowadzić obserwacje w ich naturalnym środowisku.

 

W pierwszej połowie lipca liczone będą susły na stanowisku w Kamieniu Śląskim (województwo opolskie), a w drugiej połowie w Jakubowie Lubińskim (województwo dolnośląskie). Na początku sierpnia liczenie odbędzie się na stanowiskach w Głębowicach i Rościsławicach - również w województwie dolnośląskim.

 

W bezpłatnych obozach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i diety pobytowe. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez zgłaszających warunków formalnych.

 

Szczegóły dotyczące akcji na stronie www.salamandra.org.pl

 

Źródło:www.naukawpolsce.pap.pl