TAURON z unijnymi funduszami

Anna Dulak

eco firma | 18.09.2017 07:45

Ponad 141 milionów zł pochodzących z funduszy unijnych trafi do firmy TAURON Ciepło. Dzięki temu wsparciu możliwa stanie się realizacja inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie. Zyska na tym zwłaszcza 8 miejscowości: Będzin, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec, Czeladź, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

W wymienionych miastach funkcjonują zakłady, w których przeprowadzone będą działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. To właśnie na ich realizację przeznaczone zostaną unijne środki. Modernizacji ulegnie 855 węzłów cieplnych i niemal 100 km sieci ciepłowniczej, a emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o blisko 50 000 ton CO2.


TAURON Ciepło zawarł już umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE). Jest on częścią projektu Grupy Tauron Oddychaj Powietrzem i ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci czy paliwa o złej jakości w domowych piecach, a co za tym idzie – poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na realizację PLNE przeznaczono ok. 250 mln zł, z czego ponad 141 mln zł zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności przez WFOŚiGW w Katowicach. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek.


TAURON już od 2012 roku angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia z niskiej emisji. Swoim klientom oferuje alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych zauważamy rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania.  Jest jeszcze jednak sporo do zrobienia w tym obszarze i dlatego w roku 2017 podeszliśmy do tego problemu systemowo. Przygotowaliśmy kompleksowy Program, który  ukierunkowany jest na realizację konkretnych rozwiązań systemowych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 


Do 2022 r. TAURON Ciepło zamierza przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Świętochłowicach. To prawdopodobnie największe przedsięwzięcie w skali regionu.


Bardzo nas cieszy podpisanie tych umów – to oznacza, że nasze działania w kierunku likwidacji smogu na terenie Śląska i Zagłębia mają szanse być jeszcze bardziej intensywne i efektywne. Liczymy na to, że Program Likwidacji Niskiej Emisji uruchomiony  przez TAURON Ciepło zachęci naszych odbiorców do ubiegania się o wsparcie finansowe na kompleksową termomodernizację obejmującą instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody. O środki te mogą się starać wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe – mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu TAURON Ciepło.


Od początku roku WFOŚiGW zawarł umowy na ponad 180 milionów złotych na inwestycje o wartości ponad 380 milionów złotych. Unijne fundusze popłynęły już do: Tychów, Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa.


- Jeśli do tego dołożymy blisko 26 milionów złotych skierowanych do gmin na programy ograniczenia niskiej emisji oraz ponad 4,2 miliona złotych na dofinansowanie wymiany pieców, tzw. „kopciuchów” w ramach naszego programu SMOG STOP, to pokazuje tylko tegoroczny, konkretny wkład Funduszu w kompleksowe rozwiązywanie problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji powstających przy tradycyjnych sposobach produkcji energii cieplnej – mówi Andrzej Pilot, prezes Funduszu.


Dzięki podjętym działaniom spadnie emisja CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie, zmniejszy się roczne zużycie energii końcowej o ponad 280 tys. GJ, powstanie lub zostanie naprawionych ponad 120 km sieci ciepłowniczych, a modernizacji ulegnie 35 tys. m2 powierzchni budynków.

 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach